Spinocelulární karcinom hrtanuu jedenáctileté dívky


LaryngealSquamous Cell Carcinoma in an Eleven-Year-Old Child

Cases of malignant tumours of the larynx in childhood are very rare. There are ab out 60cases described in the literature until today. A supraglottic laryngeal squamous cell carcinoma inan eleven-year-old child was diagnosed and treated at the E.N.T. Clinic of the 2 nd Faculty of the Charles University of Prague at the end of 1999. The girl was operated by horizontal laryngectomyand resection of the radix of the tongue and cervical lymph node dissection. This was followed byactinotherapy (60,4 Gy). Therapy was well tolerated. The only problem was swallowing which resolvedby special logopedic care. Three months after operation the girl was decannulated. The patient isduring the check-up examination in the course of six months without recurrence of the original disease.

Key words:
larynx, carcinoma, child, horizontal laryngectomy, actinotherapy.


Autoři: H. Fišerová;  J. Betka;  Z. Kabelka;  J. Roubíčková;  R. Kodet;  J. Koutecký
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 2. LF UK a FN Motol, Praha, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta a vedoucí katedry prof. MUDr. J. Betka, Dr
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 2, pp. 123-126.
Kategorie: Články

Souhrn

Zhoubné nádory hrtanu jsou onemocněním v dětském věku téměř neznámým. Ve světovéliteratuře jsme nalezli zhruba 60 popsaných případů. Na ORL klinice 2. LF UK a FN v Motole bylana konci roku 1999 diagnostikována a léčena jedenáctiletá dívka se supraglotickým spin ocelulárnímkarcinomem hrtanu. Byla provedena horizontální laryngektomie s resekcí kořene jazyka a disekcíkrčních uzlin s následnou aktinoterapií do celkové dávky 60,4 Gy. Vlastní terapie proběhla bezvýraznějších komplikací. Počáteční polykací obtíže si vyžádaly v průběhu rehabilitace speciálnílogopedickou péči. Tři měsíce po operaci byla pacientka dekanylována. Při následných kontroláchje dívka subjektivně bez výraznějších obtíží, klinicky půl roku po ukončení léčby bez známekrecidivy původního onemocnění. Prognóza pacientky je však samozřejmě neurčitá.

Klíčová slova:
hrtan, karcinom, dítě, horizontální laryngektomie, aktinoterapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se