Diagnostika a rehabilitaceu orofaryngeálních dysfagií


Diagnostics and Rehabilitation of OropharyngealDysphagias

Problems of diagnosing and rehabilitation of serious disorders of swallowing wereuntil now neglected in this country. The treatment of dysphagia abroad is well established as anindependent branches of medicine. The key to success is a team effort of all the relevant departmentsinvolved in the patient’s treatment. In co-operation with The Clinic of Radiology and ImagingMethods at the University Hospital Motol Prague, we developed the new diagnostic and rehabilita-tion measures. A special fluoroscopic investigation consists of analysis of the swallowing activityduring which disorders are diagnosed and the effects of various rehabilitation techniques are putto test. All the tests carried out serve as a basis for a comprehensive rehabilitation plan, whichincludes postural techniques, stimulation methods, swallowing manoeuvres, dietary modification,exercise programmes, intraoral prosthesis, medication and if necessary surgical procedures.The beneficial effects of diagnostic and rehabilitation methods are supported by case-histories ofpatients with swallowing reflex disorders.

Key words:
dysphagia, diagnosis of dysphagias, rehabilitation of dysphagias.


Autoři: J. Roubíčková;  M. Marková;  V. Janík;  Z. Kabelka
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 2. LF UK a FN Motol, Praha, subkatedra dětské otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta doc. MUDr. Z. Kabelka, CSc. Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Neuwi
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 2, pp. 71-75.
Kategorie: Články

Souhrn

Problematika rehabilitace závažných poruch polykání byla u nás dosud opomíjena.Terapie dysfagií si v zahraničí již vydobyla svou pozici a stala se samostatnou medicínskou disciplínou. Ke klíčovým podmínkám úspěchu patří týmový mezioborový přístup k pacientům. Vespolupráci s Klinikou zobrazovacích metod 2. LF UK a FN v Praze-Motole jsme rozvinuli nejnovějšívyšetřovací a rehabilitační postupy. Jedině exaktně vedená rehabilitační péče, založená na detailním rozboru potíží, může zlepšit kvalitu života pacientů s poruchou příjmu potravy. Efektivitudiagnostickoterapeutických metod dokládáme zajímavou kazuistikou.

Klíčová slova:
dysfagie, diagnostika dysfagií, rehabilitace dysfagií.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se