Pendredův syndromu dospívající dívky


Pendred’s Syndrome in an Adolescent Girl

The authors describe the presence of goitre associated with impaired hearing inPendred’s syndrome in a young woman. The association of impaired thyroid function and hypacusiais known and was described. Hypacusia is associated with three basic types of thyropathies: endemiccretenism. Pendred’s syndrome and hypothyroidism which develops in adult age. The authorsdemonstrate on the case of a young woman impaired thyroid function associated with graduallyprogressing hypacusia - practically deafness. The authors proved the concurrent hearing disorderand impaired thyroid function. They did not prove pathology of the cochlea (Mondi’s type) in thispatient.The perchlorate test was not indicated in the patient. Its contribution is not unequivocal form datain the literature. The implemented examinations and revealed facts are sufficient to establish thediagnosis of Pendred’s syndrome. The authors draw attention to the necessity to pay attention tohypacusia in connection with thyropaties in ENT patients.

Key words:
Pendred’s syndrome, thyroid gland, perception hypacusia, diagnosis.


Autoři: P. Laštůvka;  M. Taudy;  P. Vrabec
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta a vedoucí katedry prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 2, pp. 92-94.
Kategorie: Články

Souhrn

Ve sdělení je autory popsán výskyt strumy spojené s poruchou sluchu Pendredovasyndromu u mladé ženy. Souvislost poruch funkce štítné žlázy a nedoslýchavosti je známa a popsána. Nedoslýchavost je spojena se třemi základními typy tyreopatií: endemickým kretenismem,Pendredovým syndromem a hypotyreózou vznikající v dospělém věku. Autoři dokumentují nakazuistice mladé ženy výskyt poruchy funkce štítné žlázy spojené s postupně progredující nedoslýchavostí - praktické hluchoty. Výskyt současné poruchy sluchu a poruchy funkce štítné žlázy seautorům podařilo prokázat. Patologie kochley (Mondiho typ) u této nemocné nebyl prokázán.Perchlorátový test nebyl u pacientky indikován. Jeho přínos pro diagnostiku není ani z literárníchúdajů možno považovat za jednoznačný. Provedená šetření a zjištěné skutečnosti jsou dostatečnák stanovení diagnózy Pendredova syndromu. Autoři upozorňují na nutnost věnovat pozornostvýskytu nedoslýchavosti ve spojení s tyreopatií u otolaryngologických pacientů.

Klíčová slova:
Pendred’s Syndrome in an Adolescent Girl

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se