Elektromyografie při porušehybnosti hlasivek


Elektromyography in Impaired Motility of the VocalCords

Laryngeal electromyography (LEMG) is a method used in differential diagnostics of vocalcord motility disorders. Among other LEMG techniques the percutaneous LEMG is probably themost widely used one. Six patients investigated in 2000 at the NET Dept., University Hospital inHradec Králové, Czech Republic, are discussed. The neural lesion is characterized by denervationof MUP. LEMG provides the assessment of the site of the neural lesion and the extent of the lesion.LEMG is also suitable for evaluation of latent paresis of the recurrent laryngeal nerve. Idiopathicdenervation and/or central vocal cord motility disorders should be investigated by a neurologist.Forecast of neural laryngeal lesions by LEMG is possible, LEMG can also follow up the lesion. LEMGis limited by the patient’s ability of collaboration and the experience of the investigating physician.Complications include bleeding, oedema or haematoma, the investigation is nevertheless consideredsafe. LEMG is an important investigation method especially in the detailed differential diagnosticsof vocal cord motility disorders and for assessment of the prognosis of vocal cord paresis.

Key words:
electromyography, vocal cord, paresis.


Autoři: J. Dršata;  M. Kučera;  M. Schreiber;  I. Nováková
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc. Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. G. Waberžinek, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 2, pp. 120-123.
Kategorie: Články

Souhrn

Elektromyografie hlasivek (LEMG) se používá v diferenciální diagnostice poruch motilityhlasivek. V LEMG záznamu existují tři základní schémata výsledků LEMG: léze neurogenní, myogenní a normální záznam. Vyšetření umožňuje stanovení topiky a rozsah postižení a stáří u neurogenní léze. Jsou rozebrány kazuistiky šesti nemocných s poruchou hybnosti hlasivek, vyšetřenýchv průběhu roku 2000. Autoři se dále zabývají indikacemi a limitací LEMG. Vyšetření je shledánodůležitým především v rámci diferenciální diagnostiky před úvahou o vhodné léčbě hlasovýchporuch a při posuzování prognózy postižení.

Klíčová slova:
elektromyografie, hlasivky, paréza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se