Senzitivita a specificita sonografieA-mode v diagnostice onemocněnívedlejších nosních dutin


Sensitivity and Specificity of A-mode Sonography in theDiagnosis of Affections of the Paranasal Sinuses

The authors submit a prospective study of the sensitivity and specificity of A modesonography in the diagnosis of disease of the paranasal sinuses. This method can diagnose in thearea of the paranasal sinuses three basic findings: a non-obstructed sinus, fluid in the sinus, solidtissue, i.e. a tumour. The objective of the study was to assess the sensitivity and specificity of themethod in clinical practice and to compre the reliability and yield of the sonographic method ascompared with X-ray and CT examination of the paranasal sinuses.The results present values of sensitivity and specificity of the sonographic method obtained bycomparison with diagnostic conclusions based on the case-history, clinical examination, X-ray ofthe paranasal sinuses, possibly CT of the latter, puncture, peroperative findings or histologicalexamination. Part of the results is also a description of the reliability of the method in differentpathological conditions of the paranasal sinuses, based on the authors’ practical experience.In the final discusion the authors summarize possibilities of the sonographic method, draw attentionto advantages and disadvantages and the danger of incorrect interpretation of results. The authorssubmit a graphic algorithm of the diagnosis of diseases of the paranasal sinuses.

Key words:
A mode sonography of the paranasal sinuses, sensitivity, specificity, diagnosticalgorithm of disease of the paranasal sinuses.


Autoři: Z. Kučera;  M. Taudy;  P. Vrabec;  V. Salač
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 2, pp. 105-109.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři předkládají prospektivní studii senzitivity a specificity sonografie A-modev diagnostice onemocnění VDN. Tato metoda je schopna diagnostikovat v oblasti VDN tři základnínálezy: vzdušnou dutinu, tekutinu v dutině a solidní tkáň tedy tumor. Cílem studie bylo stanovenísenzitivity a specificity metody v klinické praxi a dále porovnání spolehlivosti a výtěžnosti sonografické metody vůči RTG VDN a CT VDN.Ve výsledcích se objevují hodnoty senzitivity a specificity sonografické metody získané porovnáníms diagnostickými závěry stanovenými z anamnézy, klinického vyšetření, RTG VDN, ev. CT VDN,punkčního, peroperačního nálezu nebo histologického vyšetření. Součástí výsledků je i popis spolehlivosti metody u jednotlivých patologických stavů VDN vyplývající z našich praktických zkušeností.V závěrečné diskusi shrnujeme možnosti využití sonografické metody, upozorňujeme na výhodyi nevýhody a nebezpečí nesprávné interpretace nálezů. Předkládáme grafický algoritmus diagnostiky onemocnění VDN.

Klíčová slova:
A-mode sonografie VDN, senzitivita, specificita, algoritmus diagnostiky onemocnění VDN.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se