Současná problematika hluchoslepotyz pohledu otorinolaryngologa


Contemporary Problem of Blind-deafness from the Aspectof the Otorhinolaryngologist

The term blind-deafness implies a serious medical affection which is characterizedby the combination of bilaterally impaired hearing and eyesight. Care of these patients is a seriousmedico-social problem. The objective of the paper is to present contemporary views on the definition, suggestions for the classification and evaluation of blind-deafness and combined bilateralaffection of hearing and eyesight of various grades from the aspect of the otorhinolaryngologist.In evaluating the severity and possibilities of subsequent damages of these conditions the authorstook into account the classification of hearing affections as suggested by the WHO working groupfor the prevention of deafness and hypacusia and the legal code of the Czech republic.

Key words:
blind-deafness, definition, classification, evaluation.


Autoři: A. Pellant;  F. Šram;  J. Valvoda;  Z. Kabelka
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice Pardubice, přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Medical Healthcom, s. r. o., Praha, přednosta doc. MUDr. F. Šram, CSc. ORL oddělení Všeobecné fakultní nemocnice, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Hroboň, CSc. Dětská Klinika otorinol
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 2, pp. 103-105.
Kategorie: Články

Souhrn

Pojem hluchoslepota představuje závažné zdravotní postižení, které je charakterizovanésoučasnou kombinací oboustranné vady sluchu a zraku. Péče o takto postižené nemocné představuje závažný zdravotnicko-společenský problém. Cílem sdělení je uvést současné názory na definici,návrh na klasifikaci a hodnocení hluchoslepoty a kombinovaného oboustranného postižení sluchua zraku různého stupně z hlediska otorinolaryngologa.Při posuzování závažnosti a možnostech případného následného odškodňování těchto stavů bylopřihlíženo ke klasifikaci postižení sluchu dle návrhu pracovní skupiny pro prevenci hluchotya nedoslýchavosti WHO a ke Sbírce zákonů České republiky.

Klíčová slova:
hluchoslepota, definice, klasifikace, hodnocení.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se