Řešení glotické stenózy pomocílaryngeálního kýlu


Laryngeal Keel in the Solution of GlotticStenosis

Stenosis of the larynx is the result of laryngeal injury or more frequently the resultof iatrogenic trauma after treatment of benign and malignant tumours. Patients with laryngealstenosis suffer from many impairments of the laryngeal function. The main signs are dysphonic anddyspnoic disorders that sometimes require tracheostomy.At the Clinic of Otolaryngology and Head and Neck Surgery we used the Montgomery laryngeal keelfor treatment of the anterior web of the larynx from 1994 to 1997. Since 1998 we used our specificmodification of the laryngeal keel.The surgical technique is similar to the technique originally described by Montgomery.Since 1994 we performed this operation in 6 patient with laryngeal stenosis. We used Montgomery´slaryngeal keel in 3 patients and our specific modification of the laryngeal keel in the same numberof patients.The mobility of the vocal cord and the voice improved in all cases. Two patients with tracheostomywere decannulated. Perichondritis was observed in one case. Analysis of the silicone of laryngealkeels did not prove any damage of the materials. Microbiological analysis did not reveal anypathogenic germs.

Key words:
laryngeal stenosis, treatment, synthetic materials, laryngeal keel.


Autoři: A. Slavíček;  L. Mrzena;  P. Vrabec;  J. Betka;  V. Novák
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Laboratoř lékařských aplikací polymerů, Ústav polymerů VŠCHT , Praha, ředitel prof. Ing. V. Ducháček, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 2, pp. 76-80.
Kategorie: Články

Souhrn

Hrtanová stenóza jako následek zranění nebo častěji iatrogenní poškození po léčběbenigních nebo maligních afekcí hrtanu působí často pacientovi četná omezení. Na prvním místěstojí různý stupeň dysfonie, při větším rozsahu stenózy spojený s dyspnoickými obtížemi, někdys nutností tracheostomie.Na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku v Praze-Motole používáme Montgomeryho originální kýlv řešení synechií v přední komisuře od roku 1994. Od roku 1998 jsme začali užívat modifikovanýkýl upravený a vyráběný ve spolupráci s VŠCHT.Zavedení laryngeálního kýlu se provádí v celkové intubační anestezii cestou tyrotomie ve středníčáře po předchozím odpreparování perichondria v ploše odpovídající velikosti vrcholu kýlu. Poprotětí stenózy v přední komisuře je mezi hlasivky zaveden kýl tak, aby horní plocha tvořící tvarpísmena T naléhala na štítnou chrupavku a kýl zasahoval mezi hlasivky.V době od roku 1994 bylo operováno touto metodou šest pacientů. U tří pacientů byl použitoriginální Montgomeryho laryngeální kýl a u tří modifikovaný kýl LLAP.Ve všech případech došlo ke zlepšení hybnosti hlasivek a tím ke zlepšení hlasu. Dva pacientys tracheostomií bylo možné dekanylovat. Jedenkrát došlo k problémům při hojení spojených sevznikem zánětu v chrupavce. V materiálové analýze odstraněného silikonu jsme neprokázali jehopoškození během jeho implantace v laryngu. V kultivačních nálezech jsme našli pouze běžnoumikrobiální flóru.

Klíčová slova:
stenóza hrtanu, léčba, umělé hmoty, laryngeální kýl.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se