Šestileté zkušenosti s robotickým systémem daVinci


Autoři: MUDr. Karel Sláma, jr.
Působiště autorů: ORL oddělení a oddělení chirurgie hlavy a krku, Masarykova nemocnice, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 63, 2014, No. 4, pp. 264.
Kategorie: Zprávy

Roboticky asistovaná chirurgie je v dnešní době využívána již v mnoha chirurgických oborech, zejména v urologii, gynekologii, hrudní chirurgii, břišní chirurgii, cévní chirurgii, kardiochirurgii a v neposlední řadě i krční chirurgii.

První roboty daVinci byly do praxe instalovány v roce 1999 a v současnosti pracuje přes 2000 robotických systemů daVinci po celém světě. Většina robotických systemů se nachází ve Spojených státech, v Evropě a v Japonsku.

Nejvíce rozšířeným a v medicíně užívaným robotem je systém daVinci. Dále je možné se ve světě setkat s robotickými systemy Zeus Robot Surgical System, Aesop 3000, Hermes nebo Socrates, které však dostály malé využití. Systém daVinci reprezentují první modely řady S až po nejmodernější typy Si a Xi serie.

V srpnu až září 2008 bylo v Masarykově nemocnici, KZ, a.s., v Ústí nad Labem zřízeno Centrum robotické chirurgie, jehož základem byla instalace robotického systému daVinci S HD.

V Centru robotické chirurgie KZ byly vytvořeny podmínky pro vznik chiriurgických týmů z různých odborností, které tuto nejmodernější technologii již používají.

Základem pro práci s robotickým systémem daVinci bylo dvoudenní školení v tréninkovém a výcvikovém centru IRCAD-EITS Training Center ve Štrasburku v červnu 2008. Týmy urologie, chirurgie a gynekologie zde za pomoci robota operovali na zvířecích kadaverech – prasatech – a ORL tým na kadaverózním hluboce zmrazeném preparátu hlavy a krku.

Robotický systém daVinci.
Obr. 1. Robotický systém daVinci.

Po dodání robotického systemu daVinci do Masarykovy nemocnice v srpnu na něm nadále probíhal každodenní intenzivní trénink všech operačních týmů. Nácvik absolvovaly týmy na tzv. fantomech v řádech desítek tréninkových hodin z důvodu bezpečného osvojení ovládání do té doby neznámé technologie. Díky široké možnosti použití robota v chirurugii bylo přizváno k účasti na operování s robotickým systém daVinci také ORL oddělení. Roboticky asistovaná chirurgie využívá principy minimálně invazivních přístupů a je možné ji označit za další stupeň vývoje laparoskopické chirurgie. V oblasti ORL se jedná rovněž o „dutinové“ operace, a to v prostoru ústní dutiny a trubice hltanu, včetně supraglotis.

V chirurgii hrudní dutiny a břišní dutiny provádí operaci lékař a technické zařízení-robot se 4 rameny. V ORL oboru robot využívá 3 ramena, 1 kamerové a 2 s operačními nástroji. Současně je při roboticky asistované operaci důležitá spolupráce a příprava celého operačního týmu, včetně sester instrumentářek a speciálně vyškoleného sanitáře.

Robot reprodukuje přesně pohyby operatéra, a to výhradně podle jeho pokynů. Nebere lékaři ani práci ani odpovědnost. Miniaturní nástroje, které uvnitř těla operaci provádějí, mají pohybové schopnosti podobající se schopnostem lidské ruky, vyjma lidského hmatu.

První roboticky asistovaná operace byla na ORL oddělení v Ústí nad Labem provedena 8mm nástroji, které standardně využívá břišní chirurgie. Vzhledem k malému prostoru jsme záhy po provedení prvního výkonu požadovali již tehdy komerčně dostupné 5mm nástroje, které se ukázaly být mnohem vhodnější v prostoru hypofaryngu a supraglotis pro jejich menší velikost. Nástroje jsou přesné, spolehlivé a umožňují velký rozsah pohybů (až 360 stupňů) i v omezeném prostoru, a to díky EndoWrist technologii.

Jsou sterilizovatelné a mají čipově kontrolovaný počet životů. Výměna nástrojů během operace je zcela obvyklá a není ztrátou života nástroje. Čas potřebný pro přípravu robota před operací se s postupným získáváním zkušeností zkrátil z původních30 až 40 minut na 15 minut.

Minimálně invazivní chirurgické výkony, provedené robotem v krční oblasti transorálně, přinášejí pacientovi mnohé benefity, jako je možnost operace bez zevního přístupu, bez mandibulárního splitu a redukce krevních ztrát, které činí v našem souboru pacientů v  průměru cca 10-15 ml. Mezi další benefity se řadí redukce komplikací nebo snížení pooperační bolesti. Nespornou výhodou je následná rychlá rekonvalescence, a tím i rychlejší návrat pacienta do běžného života.

Doposud jsme na ORL odd. a odd. chirurgie hlavy a krku v Ústí nad Labem uskutečnili 35 operací pomocí robotického systemu daVinci. Jedná se o první robotické operace v ORL oboru a v ČR, ale dle literárních údajů také v části střední a východní Evropy. Většina z nich byla provedena v jinak nedostupné oblasti kořene jazyka a supraglotis. Jednalo se převážně o odstranění zhoubných a nezhoubných nádorů, nebo chirurgii kořene jazyka pro těžký obstrukční sleep apnea syndrom. Ani jednou jsme neprovedli tonzilektomii pomocí robota, jak bylo mnohými našimi oponenty prezentováno.

U všech námi odoperovaných pacientů pomocí robota daVinci se také potvrdil předpoklad rychlé rekonvalescence, minimálních krevních ztrát a minimálních bolestí po operaci.

Použití robota daVinci tak dává pacientovi možnost výběru jiné, šetrné léčebné modality chirurgického řešení jeho onemocnění.

MUDr. Karel Sláma, jr.

ORL oddělení a oddělení chirurgie hlavy a krku

Masarykova nemocnice, o.z., Krajská zdravotní, a.s.

400 11 Ústí nad Labem

e-mail: k.slama@kzcr.eu


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se