76. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 63, 2014, No. 4, pp. 269-270.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Ostrava, 4. – 6. června 2014)

Pořadatelem kongresu byla naše odborná společnosti, na organizaci se podílela Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Sjezd se konal v nově rekonstruovaných prostorách Clarion Congress Hotel Ostrava.

Ke slavnostní atmosféře zahájení kongresu, které se konalo ve středu 4. června v podvečerních hodinách v atraktivním prostředí Landek parku, napomohlo i vystoupení neslyšících dětí „Tiché zpívání“ (obr. 1, obr. 2). Řada účastníků využila i možnosti sfárat do dolu či navštívit záchranářské muzeum. Během večera byla slavnostně udělena bronzová medaile České lékařské společnosti JEP na návrh výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku docentu Ladislavovi Černému při příležitosti jeho 90. narozenin (obr. 3). Současně bylo předáno čestné členství České ORL společnosti dvěma zahraničním kolegům - profesorům Johannesu Zenkovi (Augsbug) a Imremu Gerlingerovi (Pecs). Dále byly vyhlášeny výsledky soutěže o Kutvirtovu cenu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku za nejlepší publikaci za rok 2013. Oceněna byla monografie K. Zeleníka a kol. Mimojícnové projevy reflexní nemoci a publikace O. Profanta a kol. za práce The response properties of neurons in different fields of the auditory cortex in the rat. Hearing Research 2013, 297:51-59 a Metabolic changes in the auditory cortex in presbycusis demonstrated by MR spectroscopy, Experimental Gerontology 2013, 48:795-800. Dále byla oceněna práce R. Salzmana a kol. Osteonecrosis of the External Auditory Canal Associated With Oral Bisphosphonate Therapy: Case Report and Literature Review. Otol Neurotol. 2013, 34: 209-13.

Obr. 1. Slavnostní zahájení kongresu v kompresorovně Landek parku.
Slavnostní zahájení kongresu v kompresorovně Landek parku.

Obr. 2. Tiché zpívání – pěvecký soubor neslyšících dětí z Ostravy.
Tiché zpívání – pěvecký soubor neslyšících dětí z Ostravy.

Obr. 3. Předání bronzové medaile ČLS JEP doc. MUDr. Ladislavu Černému, DrSc.
Předání bronzové medaile ČLS JEP doc. MUDr. Ladislavu Černému, DrSc.

Hlavním mottem kongresu bylo „Máme se stále co učit“. Snahou organizátorů bylo, aby měl sjezd co nejvíce edukační charakter a tematicky byl zaměřen jak na lékaře z nemocnic, tak lékaře z ambulancí. Sjezd přinesl některé novinky - diskusní stoly odborníků z jiných oborů (plastická chirurgie, rehabilitace, infekční lékařství, hyperbaroxie, gastroenterologie, traumatologie, soudní lékařství a další) a dále zcela novou formu diskusí PRO PROTI. Ta se ukázala pro účastníky sjezdu jako velmi atraktivní a těšila se největšímu zájmu. Tématy diskusí PRO PROTI byla jak témata ryze „ambulantní“ (Rtg dutin nemá u zánětu dutin své místo, Reinkeho edém je indikací k operačnímu řešení, Akutní zánět středního ucha – paracentézu není třeba provádět apod.), tak témata „nemocniční“ (Endonazální přístup je u invertovaného papilomu dutin méně radikální než přístup zevní, Časný karcinom hrtanu – radioterapie má proti chirurgii výhody apod.). Tématy kulatých stolů byl kašel, novinky v radioterapii ORL nádorů či forenzní medicína.

Protože instruktážní kurzy tvoří v posledních letech nedílnou součást všech významnějších mezinárodních kongresů, byly zařazeny do edukačního programu kongresu. Bylo uspořádáno 20 instruktážních kurzů, na nichž byly demonstrovány chirurgie sluchových vad (Skřivan), chirurgie příštítných tělísek (Astl), endonazální operace u dětí (Šlapák), subglotické stenózy (Zeleník), chrápání (Kraus), periferní obrny lícního nervu (Chrobok), rekonstrukce v obličeji (Paciorek), zlomeniny obličeje (Kracík), řečová audometrie (Dlouhá), závratě (Čada), laterální lební baze (Chovanec), chirurgie čelních dutin (Weber), sialendoskopie (Zenk), chirurgie třmínku (Gerlinger), patologie sluchu (Syka), chyby v audometrii (Pavelcová), krční direkce u nádorů štítné žlázy (Čelakovský), investice v ambulanci (Kacíř), videolaryngokopie (Kučera), tracheostomie a polykání (Černý).

Počet volných sdělení byl částečně limitován, jednotlivé přednášky byly zařazeny do 3 základních tematických celků (otologie a varia). Ostatní přihlášená sdělení byla převedena do sekce posterů, které byly prezentovány podobně jako před rokem elektronicky. Elektronický systém umožňoval také hodnocení posterů jednotlivými účastníky. Z celkového počtu 51 posterů byly vybrány a oceněny tři nejlepší.

V průběhu kongresu byla zorganizována samostatná sekce nelékařských zdravotnických pracovníků s nosnými tématy: foniatrie a logopedie, ošetřovatelská péče a „v čem může být práce sestry výjimečná“.

Organizátoři se snažili připravit i atraktivní doprovodný program a přiblížit historii Ostravy. Kromě slavnostního večera (kompresorovna hornického muzea) měli účastníci možnost v průběhu kongresu navštívit další památku, Dolní oblast Vítkovic (vysoká pec, plynojem). Setkání s indus-triální Ostravou bylo pro mnoho účastníků prvním setkáním v životě s drsnými podmínkami života horníků a hutníků a mnohým toto setkání „otevřelo oči“.

Galavečer se konal v hotelu Clarion, na programu byl tanec (skvělá dívčí skupina the Apples) a raut.

Kongres byl oficiálně ukončen v pátek krátce po poledni a na závěr byl představen následující 77. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, který se bude konat 7. -11. června 2015 v Praze. Kongres bude součástí historicky největší odborné akce u nás – 3. evropského ORL kongresu, prezidentem je prof. Betka. Pro všechny ORL lékaře půjde o zcela mimořádnou příležitost podobné akce se zúčastnit.

Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.

MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se