23. otoneurologický kongres a 41. zasedání Světové otoneurologické společnosti
(Neurootologic and Equilibriometric Society)


Autoři: MUDr. Klára Procházková
Působiště autorů: ORL klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 63, 2014, No. 4, pp. 268.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Ve dnech 22. - 23. května. 2014 se v důstojném prostředí Clarion Congress Hotelu Praha konal již 23. otoneurologický kongres pořádaný ORL klinikou 3. LF UK a FNKV Praha ve spolupráci s Českou společností ORL a chirurgie hlavy a krku. Tento sjezd byl zároveň pořádán jako 41. zasedání Světové neurootologické společnosti (Neurootologic and Equilibriometric Society, dále jen NES). Konal se taktéž v rámci oslav 60 let zahájení výuky ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Jde o zcela ojedinělé mezinárodní setkání, které je oceněním pro celou česko–slovenskou otoneurologickou komunitu, která se aktivním způsobem podílí na rozvoji této významné interdisciplinární entity. V příštím roce bude zasedání NES v Brazílii v Sao Paulu.

Kongres přilákal více než 300 účastníků, z toho 50 ze zahraniční. Celkově přijeli účastníci z 16 států. Během dvou kongresových dnů bylo prezentováno přes 45 přednášek rozdělených do několika sekcí. Slavnostního zahájení se ujal prezident kongresu doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc., a Prof. Dr. med. Claus - Frenz Claussen, předseda NES. Následovalo slavnostní ocenění významných osobností v oblasti neurootologie: cenu Frenzel - Sakata za výjimečné činy na poli neurootologie a tinnitologie získal doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc. Cenu Tato - Claussen za výjimečné činy na poli aplikované neurootologie a terapie neurootologických poruch získal Priv. Doz. Dr. med. Dieter Schneider, Würzburg, Německo. Další ocenění mířilo k děkanovi 3. LF UK prof. MUDr. Michalu Andělovi, CSc., a to za kontinuální podporu výuky otoneurologie.

Do čestného předsednictva zasedli Prof. Claus - Frenz Claussen, Priv. Doz. Dieter Schneider, Prof. Dr. Dr. Eiji Sakata, Tokio, Japonsko, prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., předseda ČSORLCHHK, prof. MUDr. Miroslav Novotný, CSc., čestný předseda neurootologické sekce ČSORLCHHK, MUDr. Marek Zeman, MBA, ředitel FNKV, doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA statutární zástupce děkana 3. LF UK a doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc.

V úvodní přednášce nám MUDr. M. Zeman připomenul důležitost mezioborové spolupráce, kterou demonstroval na pacientovi s Wegenerovou granulomatózou (nověji granulomatóza s polyangiitidou). Byla zdůrazněna anatomická a funkční podobnost mikrostruktury ledvin a vnitřního ucha.

Dále následovala sdělení oceněných členů NES: doc. MUDr. A. Hahn prezentoval přehled diagnosticko – terapeutické strategie léčby tinnitu. Zmínil se i o dalších perspektivách spočívajících v akcentaci lepšího využití plasticity korové části sluchového ústrojí. Dr. D. Schneider podal přehled o využití evokovaných potenciálů v neurootologii. Zajímavé bylo i zjištění, že dochází k patologickým hodnotám vestibulárních evokovaných potenciálů (VaEP) u pacientů s poruchou sluchu, kteří nemají manifestní poruchy rovnováhy.

Poté následovala sdělení v rámci jednotlivých sekcí. V prvním kongresovém dni se témata týkala posturografie a vertiga. V těchto blocích zazněla zajímavá sdělení týkající se problematiky diagnostiky a strategie léčby vestibulárního schwannomu, podstatná část byla rovněž věnována diagnostice a léčbě poruch posturálních funkcí. Program zpestřilo sdělení o vztahu umění a senzorických poruch.

Výjimečný se ukázal referát Prof. Üner Tana o kvadrupedalismu obyvatel v odlehlých částech jihovýchodní Evropy. Po skončení přednášek se účastníci kongresu přesunuli na vltavské nábřeží k parníku Vyšehrad, na kterém probíhal společenský večer za doprovodu Old Timer Jazz Bandu. Společensko – odborný přínos této části sjezdu byl účastníky velmi pozitivně hodnocen.

Druhý den byl program rozdělen rovněž do dvou sekcí. První se týkala whiplash injury (tzv. opěrkového syndromu), kde přednášející lékaře doplnili zástupci z řad výrobců automobilů a jednotlivých automobilových komponent.

Byl demonstrován význam počítačové posturografie TETRAX, která je schopna precizně diagnostikovat subklinické funkční změny spinální složky rovnovážného systému.

Opěrkovým syndromem je poznamenáno více než 60 % dopravních nehod, postižení nejsou (v případě, že nemají evidentně prokazatelné trauma) dostatečně vyšetřeni a s odstupem času pak dochází k manifestním, ale především ireverzibilním projevům opěrkového syndromu, které jsou sice diagnostikovatelné, ale obtížně korigovatelné (cervikokraniální, brachiální, spinální syndrom, dysfagie, dysartrie, vertigo, tinnitus, senzorineurální nedoslýchavost aj.). Náklady na léčbu syndromu, resp. jeho následků, činily v zemích EU v uplynulém roce 10 miliard Euro.

Ve druhé sekci jsme slyšeli přednášky zaměřené na problematiku tinnitu. Pozornost byla věnována zejména různým terapeutickým přístupům a jejich výsledkům.

V období mezi jednotlivými sekcemi proběhlo plenární zasedání členů NES, na kterém veřejně odstoupil dosavadní předseda Prof. C. -F. Claussen.

V průběhu kongresu byla díky diskusím, ať veřejným či kuloárním, navázána řada kontaktů důležitých pro spolupráci při léčbě pacientů a při výzkumu v oboru neurootologie. Kongres doplňovala jako každoročně výstava sponzorujících firem.

Otoneurologický kongres pořádaný ORL klinikou 3. LF UK a FNKV má již své tradiční místo v kalendáři odborných akcí v regionu a v ČR. Proto plánujeme na jaro 2015 pořádání již 24. ročníku.

MUDr. Klára Procházková

ORL klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

e-mail: klara.prochazkova@gmail.com


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se