Kongres „2. česko americké ORL dny - Advances in Otolaryngology“


Autoři: Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.;  Fcma;  Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN v Motole, Praha
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 63, 2014, No. 4, pp. 271.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Praha, 16. –19. června 2014)

Letošní kongres, který se uskutečnil na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, navázal na první ročník konaný před dvěma léty. Na přípravě se podílely Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole v Praze a Saint Louis University, School of Medicine, USA. Akce byla součástí celoživotního vzdělávání v České republice i v USA, byla hodnocena kredity ČLK i CME kredity Saint Louis University.

Kurzu se letos zúčastnili posluchači a přednášející z České republiky, Slovenska a USA. I letošní ročník měl obdobnou strukturu programu jako předchozí. V programu se kombinovaly teoretické přednášky, panelové diskuse a živé přenosy ze sálu, každý den byl věnován jiné ORL subspecializaci.

Obr. 1. Zleva: Jan Betka, Timothy Hullar, Jeroen Coppens, Anthony Mikulec, Jan Plzák.
Zleva: Jan Betka, Timothy Hullar, Jeroen Coppens, Anthony Mikulec, Jan Plzák.

První den byl věnován otologické problematice. Nejprve zazněly přednášky věnované kochleární implantaci (Timothy Hullar, Oliver Profant), vestibulární migréně (Timothy Hullar) a downbeat nystagmu (Zdeněk Čada). Následovala panelová diskuse věnovaná kochleárním implantátům (Jiří Skřivan, Timothy Hullar, Jan Kluh, Jan Bouček, Oliver Profant). Z diskuse vyplynulo, jaký pokrok byl zaznamenán od první kochleární implantace v České republice v roce 1987 na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK (tehdy ještě jednokanálové, vlastní, české výroby). V odpoledních hodinách byl zorganizován živý přenos kochleární implantace (Jiří Skřivan) z operačního sálu. Na závěr zazněly přednášky o vrozených ušních malformacích (Oliver Profant) a BAHA implantátech (Jan Bouček).

Druhý den přilákala problematika dětské otorinolaryngologie nejvíce posluchačů. Dopolední přednášky a následná panelová diskuse se věnovaly spánkovému apnoickému syndromu a problematice tonzil/tonzilektomií (Ron Mitchell, Kevin Pereira, Michal Jurovčík). Úterý byl jediný den, kdy nebyly na pořadu živé přenosy ze sálu. Odpoledne zazněly přednášky na téma vrozených vad dýchacích cest (Ron Mitchell, Kevin Pereira), plastické řešení rozštěpových vad (Jiří Borský) a jejich vztah k sekretorické otitidě (Michal Jurovčík),

Třetí den odborného programu byl věnován lební bazi, zejména lézím mostomozečkového koutu. Formou přednášek byla probrána problematika managementu vestibulárního schwanomu (Timothy Hullar), stereotaktické radioterapie (Anthony Mikulec), likvorey (Jeroen Coppens), vestibulární rehabilitace (Ondřej Čakrt), chirurgických přístupů na spánkovou kost (Martin Chovanec). Během dne byly dle postupu operace přenášeny živé vstupy z resekce vestibulárního schwanomu z retrosigmoidního přístupu (Jan Betka, Eduard Zvěřina, Martin Chovanec). Dále proběhla panelová diskuse „Léčba nádoru mostomozečkového koutu“, kterou vedl Jan Betka. Diskuse se zúčastnili Eduard Zvěřina, Jeroen Coppens a Tony Mikulec.

Poslední den přinesl pestrou paletu přednášek na různá témata chirurgie hlavy a krku a rinologie: Problematika HPV u orofaryngeálních karcinomů (Rodney Taylor, Jan Klozar), nádory slinných žláz (Rodney Taylor), otevřené a minimálně invazivní techniky chirurgie štítné žlázy (Lubomír Marko, Jaromír Astl), rozšířené endoskopické transsfenoidální přístupy na lební bazi (Jeroen Coppens). Tématem panelové diskuse byl sfenoidální sinus. Diskutovala se složitost anatomie sfenoidu a přilehlých oblastí (Jan Plzák), problematika krvácení (Pavel Vrabec), izolované sfenoiditidy (Petr Schalek) a likvorey (Jeroen Coppens). Na závěr kongresu měli účastníci možnost zhlédnout revizní endoskopickou mediální maxilektomii pro invertovaný papilom maxilární dutiny (Jan Plzák).

2. česko americké ORL dny - Advances in Otolaryngology - přinesly jeho účastníkům unikátní kombinaci kvalitních teoretických přednášek (s velkým podílem zkušených zahraničních řečníků), panelových diskusí a živých přenosů z operačního sálu. 3. ročník akce je plánován opět v dvouletém odstupu, tedy na rok 2016.

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA,

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

1. LF UK a FN v Motole, Praha

e-mail: jan.plzak@fnmotol.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se