K sedmdesátinám doc. MUDr. Josefa Plcha, CSc., mladšího


Autoři: prim. MUDr. Ivan Pár
Působiště autorů: ORL oddělení Kroměřížské nemocnice
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 63, 2014, No. 4, pp. 275.
Kategorie: Osobní zpráva

Dne 26. října 2014 se dožil 70. narozenin doc. MUDr. Josef Plch, CSc., emeritní přednosta ORL oddělení brněnské městské nemocnice na Kolišti a později ORL oddělení nemocnice v Břeclavi.

Narodil se v Brně do rodiny významného otorinolaryngologa, prim. MUDr. Josefa Plcha, CSc., staršího. V Brně maturoval a následně v r. 1969 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity i promoval. Po promoci nastoupil na ORL oddělení Nemocnice na Kolišti.

Jeho učitelem byl jeho otec, později i prof. MUDr. Robert Hladký, DrSc., který poté, co byl vyhozen z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a ORL kliniky, našel v normalizačních letech azyl v městské nemocnici u prim. Plcha staršího. Oba jej postupně erudovali v diagnostice a léčbě ORL onemocnění v celé šíři oboru. Teoretické i praktické znalosti získal zejména v onkologii, kofochirurgii, endoskopii, audiologii i rhinologii. V roce 1982 byl jmenován přednostou oddělení.

Na ORL oddělení během svého vedení zavedl do běžné praxe tehdy moderní operační postupy: hrtanovou mikrochirurgii, funkční endonazální chirurgii a chirurgii štítné žlázy. Ve spolupráci se sponzory zajistil moderní vybavení operačními mikroskopy, instrumenty pro rigidní i flexibilní endoskopii, FESS, vše s možností televizního zobrazení a záznamu. Podal několik zlepšovacích návrhů řešících problematiku ORL operativy. Například návod na výrobu nástroje pro šití při endolaryngeálních operacích hrtanu měl kladný ohlas i na pracovišti zakladatele hrtanové mikrochirurgie prof. Kleinsassera.

ORL oddělení doc. Plcha úzce spolupracovalo se sousedící Úrazovou nemocnicí v Brně při léčbě poranění v ORL oblasti, společně řešili Státní výzkumný úkol „Polytraumatismy“, který úspěšně obhájili v roce 1990. Při řešení onkologické problematiky oddělení pokračovalo ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem formou společných konzilií.

Doc. Plch publikoval celkem 116 vědeckých prací nejen v našich, ale i v zahraničních časopisech. Vydal dvě učebnice „Otolaryngologie“ a „ORL v perioperační péči“ pro potřeby Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. O výsledcích práce referoval na Světovém kongresu IFOS v Budapešti, EUFOS v Neapoli, Dunajském sympoziu v Salzburgu, Bratislavě i Praze, na kongresech v Cambridge a Wurzburgu. Na domácích akcích přednášel více jak 50krát. S velkým nadšením se věnoval kofochirurgii a v r. 1992 obhájil na Karlově univerzitě v Praze dizertační práci „Použití drátkových protézek při řešení převodní nedoslýchavosti“ a získal titul kandidáta věd. Dobré výsledky v oboru hrtanové mikrochirurgie se staly základem jeho habilitační práce „Možnosti hrtanové mikrochirurgie při řešení sufokující obrny hlasivek“, kterou obhájil v roce 1995 na Univerzitě Palackého v Olomouci a byl jmenován docentem otorinolaryngologie.

Na svém oddělení doc. Plch vyškolil 20 prvoatestovaných ORL lékařů a 8 druhoatestovaných. Čtyři z nich se stali úspěšnými přednosty ORL oddělení a tři zástupci přednostů. Byl rovněž školitelem zahraničního lékaře, který obhájil s hodnocením A svoji vědeckou aspiranturu a získal titul Ph.D. Jako městský ORL odborník byl i školitelem více než stovky brněnských lékařů oboru všeobecného lékařství.

Doc. Plch, lékaři i sestry ORL oddělení spolupracovali s Institutem pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků v Brně (později Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů), kde zajišťovali výuku ORL oboru. Audiologie ORL oddělení na Kolišti byla v letech 1988 - 2000 školícím pracovištěm pro audiometristky z celé ČR.

V průběhu roku 2000 dochází k restrukturalizaci lůžkového fondu v Brně. Po uzavření Nemocnice na Kolišti přijal doc. Plch v roce 2001 místo přednosty ORL oddělení v břeclavské nemocnici, kde rozšířil škálu operačních výkonů na celou ORL oblast a nadále pokračoval ve vědecké i publikační činnosti. Vyškolil další lékaře k atestaci z ORL. V roce 2009 odešel do důchodu a oddělení nyní vede jeho bývalý zástupce.

Ve své činnosti pokračuje a předává nadále své zkušenosti. Působí jako konzultant v břeclavské nemocnici, kde se pravidelně účastní otologické poradny. Spolupracuje také s ORL oddělením Vojenské nemocnice v Brně, kde se účastní pravidelných konzultací a pomáhá při diagnostice a řešení složitějších ORL onemocnění. I nadále externě vyučuje obor ORL v Národním centru ošetřovatelství v Brně.

Milý Pepo! Jménem svým,Tvých minulých i současných spolupracovníků bych Ti chtěl poděkovat za všechno, co jsi pro náš společný ORL obor i naše pacienty vykonal, za trpělivost, se kterou jsi se nám věnoval a předával své zkušenosti. Bylo potěšením na Kolišti pracovat a vidět, že i špičková medicína se dá dělat v přátelském prostředí a do práce se člověk může i těšit. Doufám, že tuto pozitivní „kolišťáckou“ atmosféru, lidský a empatický přístup k pacientům i spolupracovníkům a zároveň dobrou medicínu jsme na svá nová pracoviště přenesli a ORL škola Plchů uzavřením oddělení na Kolišti nezanikne.

Přejeme Ti všechno nejlepší k Tvým narozeninám, hodně zdraví, stále dobrou náladu i stejně mlsný jazyk a cestovatelskou vášeň!

Za bývalé i současné spolupracovníky

prim. MUDr. Ivan Pár

ORL oddělení Kroměřížské nemocnice

e-mail: ivan.par@nem-km.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se