VIDEOKYMOGRAFIE: novávysokofrekvenční metoda vyšetřováníkmitů hlasivek


Videokymography: a New High-Speed Method for the Examinationof Vocal-Fold Vibrations

Videokymography is a new optical high-speed method for investigation of vibrationswhich was developed especially for examination of vocal-fold vibrations. Videokymography is basedon a modified CCD video camera, which is able to work in two different modes: standard an highspeed. In the standard mode the camera works as a normal commercial video camera providing 25images (50 interlaced fields) per second. In the high-speed mode the camera delivers images froma single selected line with frequency of almost 8000 line images/s. The successive line images are putbelow each other, creating a new videokymographic image monitoring vibration of the selected partof the vocal folds in time. A foot switch makes it possible to change instantaneously between thestandard and high-speed modes. Ordinary videolaryngoscopic equipment with a powerful endosco-pic continuous-light source is used for the videokymographic examination of the vocal folds. Boththe standard as well as high-speed images can be recorded by means of a normal video recorder,which makes the technique cost-friendly.The method is able to objectively evaluate important parameters of the vocal-fold vibration, suchas the open, opening, closing and closed phases of the vibratory cycle, propagation of mucosal waves,left-right differences in phase or amplitude, etc. Videokymography provides more detailed informa-tion on voice disorders and considerably enriches laryngostroboscopy. There is no problem forvideokymography to evaluate hoarse or unstable voices in which laryngostroboscopy fails. Also, themethod is able to reveal structural irregularities on the medial surface of the vocal fold (e.g., sulcusglottidis) which can easily be overlooked in laryngostroboscopy. It is demonstrated how combina-tion of a few laryngostroboscopic and videokymographic images can shortly and efficiently summa-rize important anatomical, physiological/pathological and vibrational properties of the laryngealtissues in various patients.

Key words:
videokymography, high-speed imaging, vocal folds, vocal-fold vibration, laryngo-scopy, laryngostroboscopy.


Autoři: J. G. Švec;  F. Šram;  H. K. Schutte *
Působiště autorů: Department of Biomedical Engineering ;  Centrum péče o nemocné s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu, Medical Healthcom, spol. s r. o., Praha, ředitel doc. MUDr. F. Šram, CSc. Groningen Voice Research Lab ;  University of Groningen, Nizozemsko, vedoucí prof. dr. H. K. Schutte *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 3, pp. 155-162.
Kategorie: Články

Souhrn

Videokymografie je nová vysokofrekvenční optická metoda registrace kmitů, která bylavyvinuta zejména za účelem vyšetřování kmitů hlasivek. Jádrem videokymografie je speciálněupravená CCD videokamera, která je schopna pracovat dvěma různými způsoby: standardněa vysokofrekvenčně. Ve standardním modu se kamera chová jako běžná videokamera, pracujes frekvencí 25 snímků (50 prokládaných půlsnímků) za sekundu a poskytuje známý pohled na hrtana hlasivky. Ve vysokofrekvenčním modu je zaznamenáván obraz pouze z jednoho vybraného řádkukamery, s frekvencí téměř 8 tisíc řádkových snímků za sekundu. Tyto snímky skládá kamera jedenpo druhém za sebe a vytváří z nich nový, vysokofrekvenční obraz znázorňující způsob kmitánívybrané části hlasivek. Mezi standardním a videokymografickým modem lze okamžitě přepínatpomocí nožního pedálu. Pro vyšetření hlasivek je používáno běžné laryngoskopické vybavenís vysokovýkonným endoskopickým zdrojem spojitého světla. Standardní i videokymografický ob-raz je možno zaznamenávat na libovolný komerční videomagnetofon. Článek představuje základníparametry kmitů hlasivek znázorněných při videokymografii, provádí základní porovnání video-kymografie a stroboskopie a na příkladech patologických nálezů demonstruje diagnostické možnos-ti kombinace těchto dvou vyšetřovacích metod.

Klíčová slova:
videokymografie, vysokofrekvenční obrazový záznam, kmitání hlasivek,laryngoskopie, laryngostroboskopie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se