Histologická studie spánkové kostiu plodů s trizomií 18. Chromozomu


Histological Investigation of the Temporal Bone in Foetuseswith Trisomy of the 18th Chromosome

The authors evaluate histological findings in 17 temporal bones of subjects withtrisomy of the 18th chromosome (Edwards syndrome). In 13 (76 %) temporal bones pathologicalfindings were detected in the area of the external or middle ear. In particular retardation of thewhole ear was involved, stenosis of the external auditory meatus, malformation of the ossicles andof the middle ear and muscles. Changes in the inner ear were diagnosed in 12 (71 %) temporal bones.Pathological findings included a short and wide inner auditory meatus, scala communis, endolym-phatic hydrops, widening of the lateral semicircular canal.The authors compare their observation with data in the literature. In subjects with Edwardssyndrome typical changes in the hearingand vestibular organ cannot be assessed.

Key words:
temporal bone, histology, trisomy 18, Edwards syndrome.


Autoři: Viktor Chrobok ;  E. Šimáková *;  V. Jüttnerová **
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice Pardubice, přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové, předsnota prof. MUDr. I. Šteiner, CSc. *Oddělení genetiky Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta MUDr. V. Jüttnerová **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 3, pp. 162-164.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři v práci hodnotí histologické nálezy u 17 spánkových kostí jedinců s trizomií 18.chromozomu (Edwardsův syndrom). U 13 (76 %) spánkových kostí byla nalezena patologie v oblastizevního nebo středního ucha. Jednalo se především o retardaci vývoje celého ucha, stenózu zevníhozvukovodu, malformace středoušních kůstech a svalů. Změny ve vnitřním uchu byly dia-gnostikovány u 12 (71 %) spánkových kostí. Mezi patologické nálezy patřil krátký a široký vnitřnízvukovod, scala communis, endolymfatický hydrops, rozšíření laterální polokruhovité chodbičky.Naše pozorování je srovnáváno s nálezy v literárních sděleních. U jedinců s Edwardsovým syndro-mem nelze určit charakteristické změny sluchově rovnovážného orgánu.

Klíčová slova:
spánková kost, histologie, trizomie 18, Edwardsův syndrom.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se