Faktory ovlivňující využitíkochleárního implantátu u dětí


Factors Influencing the Useof Cochlear Implants in Children

In the last ten years an increased amount of psychological research has addressedthe issue why some children benefit enormously from cochlear implantation, while others use theirimplant with limited success.30 Czech children who have been using the Nucleus cochlear implant for more than 2 years werethoroughly assessed in our CI Centre. Their achievements and auditory skills were statisticallycorrelated to the results of preoperative psychological examinations and other predictive factors.Cognitive skills of the implanted children were found to be one of the most important factorsinfluencing the degree of benefit from cochlear implantation. Absence of symptoms of minimal braindysfunction seems to be of equal importance.

Key words:
cochlear implantation in children, benefit from cochlear implant, psychologicalaspects, cognitive skills, minimal brain dysfunction.


Autoři: E. Vymlátilová;  J. Příhodová;  I. Šupáček;  M. Doubnerová;  Z. Kabelka
Působiště autorů: Centrum kochleárních implantací u dětí, ORL klinika 2. LF UK a FN Praha - Motol, přednosta doc. MUDr. Z. Kabelka, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 3, pp. 131-134.
Kategorie: Články

Souhrn

V posledních deseti letech přibývá psychologických prací, které se zabývají otázkou,proč některým dětem přináší kochleární implantát obrovský zisk, zatímco jiné jej využijí relativněmálo. Sledovali jsme 30 dětí z České republiky, které kochleární implantát Nucleus používají délenež dva roky. Hodnotili jsme rozvoj a aktuální stav jejich sluchových schopností ve vztahu k výsled-kům předoperačního psychologického vyšetření. Jedním z nejdůležitějších faktorů, ovlivňujícíchvyužití kochleárního implantátu, jsou kognitivní schopnosti implantovaných dětí. Stejně důležitéje, aby dítě nemělo příznaky lehké mozkové dysfunkce.

Klíčová slova:
kochleární implantace u dětí, přínos kochleárního implantátu, psychologickéaspekty, kognitivní schopnosti, lehká mozková dysfunkce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se