Translabyrintální exstirpaceneurinomu akustiku na ORL kliniceFNsP v Ostravě


Translabyrinthine Extirpation of a Neurinoma of the Acoustic Nerve at the ENTClinic Faculty Hospital and Policlinic Ostrava

The authors the case-record of a female patient with a neurinoma of the acoustic nervewhich was successfully operated by a translabyrinthine approach and they discuss ontoneurologicalissues associated with this problem.The translabyrinthine approach to a neurinoma of the acoustic nerve makes a very effective clearapproach to the tumour possible, in particular as regards visualization of the facial nerve throug-hout, the operation. It provides adequate orientation in the cerebro-cerebellar angle. If necessary,the approach can be extended and thus the size of the tumour is not a limiting factor of the surgicalprocedure. The authors describe pitfalls in case of an amply pneumatized bone which involve thedanger of opening of the sinus tympani and inadequate tamponade of the attic at the end of theoperation. The first danger was overcome in the described case. Perfect closure on the defect of thedura mater, filling of the trepanation cavity and tamponade of the attic was achieved only by twostrips of adipose tissue from the hypogastrium and by extraction of the incus. The patient has noinnervation lesion of the facial nerve and during the 2.5 year follow up after surgery there are nosigns of relapse of the tumour.

Key words:
neurinoma of the acoustic nerve, translabyrinthine approach.


Autoři: J. Mrázek;  E. Wolný *
Působiště autorů: ORL klinika FNsP Ostrava, přednosta doc. MUDr. J. Mrázek, CSc. Neurochirurgická klinika FNsP Ostrava, přednosta MUDr. T. Paleček *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 3, pp. 167-171.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce uvádí kazuistiku nemocné s neurinomem akustiku, která byla úspěšně operovánatranslabyrintální cestou a zabývá se otoneurochirurgickou problematikou, která je s tímto postu-pem spojená.Translabyrintální cesta k neurinomu akustiku umožňuje velmi efektivní a přehledný přístup k tu-moru, zejména pokud jde o vizualizaci lícního nervu během celé operace. Poskytuje dostatečnouorientaci v mostomozečkovém koutu. V případě potřeby může být přístup dále rozšiřován, takževelikost tumoru tento operační postup nelimituje. Jsou pospána úskalí při bohatě pneumatizovanékosti, která spočívají v nebezpečí otevření sinus tympani a nedokonalé tamponádě atiku v závěruoperace. Prvé nebezpečí v daném případě bylo překonáno. Dokonalého uzávěru defektu dura mater,vyplnění trepanační dutiny a tamponády atiku bylo dosaženo teprve dvěma pruhy tukové tkáněz podbřišku a extrakcí kovadlinky. Nemocná je bez inervační léze lícního nervu a v 2,5letém poope-račním sledování bez známek recidivy tumoru.

Klíčová slova:
neurinom akustiku, translabyrintální přístup.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se