Použití ventilační trubičky u recidivujícíotitis media v dětském věku


Useof a Ventilation Tube and Recurrent Otitis Media in Child Age

Recurrent otitis is characterized by recurrent inflammations of the middle ear andis defined as three or more acute episodes within six months or four or more per year. At thepaediatric ENT Clinic in Brno, at the ENT Clinic in Hradec Králové and at the paediatric out-patientENT department in Brno a prospective study of children with recurrent otitis was made whic hincluded in the course of three years a total of 103 patients, mean age 3.7 years. On average thesechildren suffered during the past six months from 4.39 attacks of otitis. In all children a ventilationtube (VT) was inserted and in 62 % at the same time adenotomy was performed. The mean periodfor which the VT was inserted was 248 days. The final evaluation of the group revealed substantialreduction of the number of acute attacks of otitis and 80 % of the children were cured or improved.The authors discuss problems of other alternatives of treatment and complications.

Key words:
children, recurrent otitis, ventilation tube.


Autoři: I. Šlapák;  P. Horník;  J. Macháč;  M. Máchalová;  A. Fryčková **;  V. Chrobok * ;  J. Vokurka *;  I. Hybášek *
Působiště autorů: Dětská ORL klinika FN, Brno - Černá Pole, přednosta doc. MUDr. I. Šlapák, CSc. ORL klinika LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc. *Dětská ORL ambulance, Brno - Pekařská ul. **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 3, pp. 143-146.
Kategorie: Články

Souhrn

Recidivující otitida je charakterizována opakujícími se záněty středouší a je definovánajako tři a více akutních epizod za půl roku, nebo čtyři a více za rok. Na dětské ORL klinice v Brně,na ORL klinice v Hradci Králové a na dětské ORL ambulanci v Brně byla zpracována prospektivnístudie dětí s recidivující otitidou, kam bylo zařazeno za tři roky celkem 103 pacientů, v průměrnémvěku 3,7 let. V průměru prodělaly tyto děti za předchozího půl roku 4,39 atak otitidy. Všem bylazavedena VT a u 62 % byla zároveň provedena i adenotomie. Průměrná doba zavedení VT byla 248dní. Závěrečné zhodnocení souboru ukázalo podstatné snížení počtu akutních otitid a jako vyléče-ných a zlepšených bylo hodnoceno 80 % dětí. Jsou diskutovány otázky jiných alternativ léčbya komplikace.

Klíčová slova:
děti, recidivující otitida, ventilační trubička.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se