Aspirační punkce v léčběperitonzilárního abscesu II(První zkušenosti)


Aspiration Puncture in theTreatment of Peritonsillar Abscesses II (Initial Experience)

The authors treated during the period between May and December 1998 52 patientswith peritonsillar abscesses. Forty of them were in the first place treated by aspiration puncture(AP) and oral antibiotics. Cure by AP only (without incision or tonsillectomy) was achieved in 33patients (82.5 %). One AP only was made in 20 patients, in nine two punctures were made and inthree patients three punctures. Because the condition did not improve after AP, five times anincision was made and three times TE. The authors recorded so far two relapses of PTA (5 %), afteran interval of four weeks following the first PTA. The patients tolerated AP much better thanincisions of PTA. The initial experience with AP indicates that it can be considered in the majorityof PTA as the method of choice for treatment of PTA.

Key words:
peritonsillar abscess, aspiration puncture, effectiveness, tolerance.


Autoři: V. Janušková;  P. Komínek ;  D. Mainerová *;  R. Lenert;  P. Vantuch
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku, primář MUDr. P. KomínekORL ambulance Valašské Meziříčí *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 3, pp. 175-178.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři léčili v období květen-prosinec 1998 52 pacientů s peritonzilárním abscesem. 40z nich bylo primárně léčeno aspirační punkcí (AP) a p.o. antibiotiky. K vyléčení pouze AP (bezpoužití incize nebo tonzilektomie) došlo u 33 pacientů (82,5 %). Pouze jedna AP byla provedena u 20pacientů, u devíti pacientů byly provedeny dvě punkce a u tří pacientů byly provedeny tři punkce.Pro nezlepšení stavu po AP byla 5krát provedena incize a 3krát TE. Autoři doposud pozorovali dvěrecidivy PTA (5 %), a to v odstupu čtyř týdnů po prvním PTA. AP byla nemocnými podstatně lépetolerována než incize PTA. První zkušenosti s AP ukazují, že ji je možno u většiny případů PTApovažovat za metodu volby při léčení PTA.

Klíčová slova:
peritonzilární absces, aspirační punkce, účinnost, snášenlivost.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se