Chirurgické komplikáciea peroperačné problémypri kochleárnej implantácii


Surgical Complications and Peroperative Problems of Cochlear Implantations

Cochlear implantation is a standard, reliable surgical method with a low incidenceof postoperative complications. In the presented paper authors analyze the incidence of postopera-tive complications in a series of 32 implanted patients and compare their experience with theinformation in the literature. Authors divide complications into two categories, major and minor,according to the way of their management. The third group is represented by peroperative problems.There was no major complication in the presented series. Four minor complications in the series of32 patients make this technique a safe surgical operation in the hands of an experienced otolaryn-gologist - ear surgeon.

Key words:
cochlear implantation, complications, stimulation of the facial nerve, flap necrosis,obliteration of cochlea, receiver, electrode array.


Autoři: M. Profant ;  Z. Kabátová
Působiště autorů: I. Otolaryngologická klinika LF UK, FN a IVZ, Bratislava, prednosta kliniky doc. MUDr. M. Profant, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 3, pp. 150-154.
Kategorie: Články

Souhrn

Kochleárna implantácia je dnes štandardnou, overenou chirurgickou metódou s pomernenízkym počtom pooperačných komplikácií. Autori vo svojej práci analyzujú výskyt komplikáciív súbore 32 implantovaných pacientov a porovnávajú svoje skúsenosti s údajmi v písomníctve.Komplikácie delia na závažné a nevýznamné podľa spôsobu ich riešenia. Tretiu skupinu tvoriaperoperačné problémy. V analyzovanom súbore sa nevyskytla ani jedna závažná komplikácia. Štyrinevýznamné komplikácie v súbore 32 operovaných robia z tejto operácie vysoko bezpečný chirur-gický výkon v rukách skúseného otolaryngológa - ušného chirurga.

Klíčová slova:
kochleárna implantácia, komplikácie, stimulácia nervus facialis, nekrózalaloka, obliterácia kochley, prijímač, elektródová jednotka.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se