Chronická sekretorická otitis media -časné výsledky léčby zavedenímventilační trubičky


Chronic Secretory Otitis Media - Early Therapeutic Results due to Insertion of a Ventilation Tube

Chronic secretory otitis is defined as the presence of pathological fluid with differentphysical properties in the middle ear for longer ghan three months. At the paediatric ENT Clinic inBrno, at the ENT Clinic in Hradec Králové and the paediatric ENT out-patient department in Brnoa three-year prospective study of children with this diagnosis was made where during treatment ofthis condition the insertion of a ventilation tube was used. The total number of patients was 183 (336ears) incl. 112 boys and 71 girls, means age 6.7 years. The mean period for which the ventilation tubewas inserted was 234 days, the mean follow-up period after extraction of the VT also AT wasperformed. Cure or improvement was achieved in 66% children, the condition was unaltered in 14.7 % and the condition deteriorated in 3.8 %. The authors present criteria used for evaluation, analyzeand discuss indications for the insertion of VT and suggest the procedure to be used in treatmentof this disease.

Key words:
children, secretory otitis, ventilation tube, algorithm.


Autoři: I. Šlapák;  P. Horník;  J. Macháč;  M. Máchalová;  A. Fryčková **;  Viktor Chrobok * ;  J. Vokurka *;  I. Hybášek *
Působiště autorů: Dětská ORL klinika FN, Brno - Černá Pole, přednosta doc. MUDr. I. Šlapák, CSc. ORL klinika LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc. *Dětská ORL ambulance, Brno - Pekařská ul. **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 3, pp. 146-149.
Kategorie: Články

Souhrn

Sekretorická chronická otitida je definována jako přítomnost patologické tekutinyrůzných fyzikálních vlastností ve středouší déle než tři měsíce. Na dětské ORL klinice v Brně, naORL klinice v Hradci Králové a na dětské ORL ambulanci v Brně byla zpracována tříletá prospek-tivní studie dětí s touto diagnózou, u kterých bylo použito při léčbě této choroby zavedení ventilačnítrubičky. Celkem 183 pacientů (336 uší) z toho 112 chlapců a 71 dívek, průměrného věku 6,7 roku.Průměrná doba zavedení VT byla 234 dnů, průměrná doba sledování po extrakci VT 771 dnů.U 65,57 % dětí byla zároveň se zavedením VT provedena i AT. Jako vyléčeno nebo zlepšeno bylohodnoceno 66 % dětí, nezměněno 14,7 %, zhoršeno 3,8 %. Jsou uvedena hodnotící kritéria, rozebránya diskutovány indikace k zavedení VT a navržen postup při terapii tohoto onemocnění.

Klíčová slova:
děti, sekretorická otitida, ventilační trubička, algoritmus.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se