Za profesorem MUDr. Jiřím Hubáčkem, DrSc.


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 66, 2017, No. 2, pp. 59.
Kategorie: Osobní zpráva

Dne 26. února 2017 nás opustil profesor MUDr. Jiří Hubáček, DrSc. Narodil se 14. prosince 1929 v Brně. Po maturitě na reálném gymnáziu v Kroměříži byl v r. 1948 přijat ke studiu na LF UP v Olomouci, kde také roku 1953 promoval. 


Svoji profesní dráhu zahájil v r. 1954 jako sekundární lékař na gynekologickém a posléze  ORL oddělení OÚNZ v Rimavské Sobotě. Tuto počáteční část svého curricula završil jako závodní lékař ve Fiľakově. Zanícení pro otorinolaryngologii přivedlo  prof. Hubáčka v  r. 1955 na ORL kliniku FN v Olomouci, kde  nejprve pracoval jako sekundární lékař, poté jako vedoucí lékař ambulance a odborný asistent. V roce 1967 získal hodnost CSc., v r. 1977 se habilitoval a o deset let později byl jmenován profesorem. V r. 1985  mu byl udělen titul DrSc. Jako přednosta ORL kliniky působil prof. Hubáček od r. 1987 do r. 1995, poté se stal vedoucím jejího laserového pracoviště. Od r. 2000 uplatňoval své bohaté zkušenosti v Laserovém léčebném centru v Olomouci, následně působil na ORL ambulanci Polikliniky Agel, kde také zakončil aktivní službu. Svůj vědecký potenciál posiloval četnými stážemi na významných pracovištích, nejprve v zemích východní, později i západní Evropy. 

Celoživotní zaujetí profesora Hubáčka otorinolaryngologií ovlivnil významným způsobem prof. MUDr. Jan Chvojka, pod jehož vedením prožil většinu „učednických“ let. Mimo vědeckého nadšení přejal od tohoto svého učitele i způsob vedení kliniky, který sám charakterizoval jako „pevný, ale na hedvábných opratích“.  A právě tímto krédem, vytvářejícím na klinice dělnou a přátelskou atmosféru, se také po celou dobu jejího vedení řídil. Profesor Hubáček byl člověkem encyklopedických znalostí, a to nejen v oblasti jím tak milované otorinolaryngologie, ale i všeobecným rozhledem, zálibu nacházel především ve výtvarném umění a literatuře. Ve vědecké činnosti se zabýval především použitím aloplastických materiálů ve středoušní chirurgii, morfologickou problematikou Waldeyerova okruhu a Thornwaldtovy burzy. Jeho významným profesním koníčkem byly dále  medicínské, operační i biostimulační lasery. Sledování vlivu záření He-Ne laseru na živé tkáně bylo zařazeno do mezinárodního výzkumu „Aplikace moderních optoelektronických metod“. Některé z četných publikovaných prací na toto téma byly prioritní. Tehdejší doba však přílišným aktivitám nepřála, takže výsledky práce profesora Hubáčka na tomto poli nemohly být dotaženy do žádoucích, v klinické praxi aplikovatelných výstupů. Podobný osud mělo i jeho bádání v oblasti fototerapie. 

Prof. Hubáček byl autorem, resp. spoluautorem 175 původních prací, přednesl více než 350 přednášek, z toho 30 v zahraničí. Byl spoluautorem dvou monografií (Neinvazivní

laseroterapie, r. 1997 a Moderní fototerapie a laseroterapie, r. 2000) a čtyř vydání učebních textů pro mediky. Za  celoživotní vědeckou činnost mu byla udělena Zlatá medaile Univerzity Palackého v Olomouci, dále čestné členství Radiobiologické společnosti a Společnosti pro využití laserů v medicíně. 

Vedle odborných kvalit prof. Hubáčka je nutno se zmínit i o přístupu k mladým kolegům, kterým byl vždy nápomocen v rovině praktické i teoretické. Příkladná byla jeho rozvaha, s jakou řešil nejsložitější klinické problémy v oboru. 

Odchodem profesora Hubáčka ztrácí naše Společnost významnou osobnost, která zůstane navždy hluboce vryta do její historie i do historie olomoucké ORL kliniky.

Milý Jirko, čest Tvé památce, nezapomeneme. 

Prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc. 


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se