Studijní pobyt na ORL klinice v Mannheimu


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 66, 2017, No. 2, pp. 96.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

SRN, Mannheim, 20.–24. února 2017

Mannheim s více než 296 690 obyvateli je po Stuttgartu druhým největším městem spolkové země Bádensko-Württembersko. Město je hospodářským a kulturním centrem evropského metropolitního regionu Rýn-Neckar. Od města Ludwigshafen ve spolkové zemi Porýní-Falc jej odděluje právě tok řeky Rýna.

Ve městě se nachází jedna z nejvýznamnějších německých fakult medicíny Universitäts Medizin Mannheim (UMM) s univerzitní nemocnicí. V nemocnici je jedno z největších univerzitních zařízení pro ORL a chirurgii hlavy a krku ve Spolkové republice - Universitäts HNO-Klinik, pokrývajíci celé spektrum chirurgických výkonů v ORL. Na klinice působí emeritní profesor Karl Hörmann, který výrazně přispěl k rozvoji spánkové medicíny. V roce 1993 založil na zdejší klinice jednu z největších spánkových laboratoří v Evropě. Jejích spánkové oddělení o kapacitě 25 lůžek poskytuje 7000 diagnostických vyšetření ročně. 20 lůžek je vyhrazeno pro polysomnografické vyšetření a titrace přetlakové ventilace. Dalších 5 lůžek je rezervovaných pro vícekanálové polygrafie, které se také vyšetřují ambulantně. Část lůžek je umístěna v pacientské ubytovně s nadstandardními podmínkami pro komfortní monitoring spánku.

Online titrace přetlakové ventilace provádějí přímo na oddělení s kontrolní monitorací 1x ročně. Chod spánkové laboratoře celonočně zajišťuje zaškolený personál (3 spánkoví laboranti a lékař). Na zabezpečení chodu laboratoře je samozřejmostí také ambulance pro poruchy spánku, fungující 5 dní v týdnu.

Na zákrokovém sálku se denně provádějí diagnostické spánkové endoskopie (DISE) v krátkodobém spánku. Pomoci této metody je pak možné chirurgickou metodu „ušit na míru“. Na zdejším pracovišti se používá k navození spánku Midazolam intravenózně, který aplikují sami bez asistence anesteziologa.

Jako alternativu v léčbě obstrukční spánkové apnoe jsou schopni nabídnout výrobu i servis čelistních protraktorů ve spolupráci s ortodontisty, kde dosahují dobrých výsledků i u těžších forem OSAS.

Na klinice jsem dále měla možnost přihlížet vyšetřování narkolepsie pomoci MSLT (multiple sleep latence test). A také jsem si mohla prakticky vyzkoušet vyšetření míry pacientovy spavosti pomoci pupillografie nebo tap testu, který se používá zejména u řidičů z povolání.

Dále jsem na klinice měla možnost sledovat spektrum chirurgických výkonů používaných při syndromu spánkové apnoe. Vedle klasických chirurgických postupů, jako je uvulopalatoplastika nebo radiofrekvence kořene jazyka, se zde provádějí i méně známé chirurgické výkony, například sfinkter pharyngoplastika. Také nyní na klinice pracují na klinické studii  implantabilních systémů na neurostimulaci n. XII. Hovorově tuto metodu nazývají „kardiostimulátor jazyka“. Systém je vhodný pro pacienty se středně těžkou a těžkou obstrukční spánkovou apnoe, kteří hledají alternativu k léčbě přetlakovou ventilací.

Stáž na ORL v Mannheimu byla nesmírně přínosná jak z hlediska profesního, tak i osobního ve smyslu navázání přátelských vztahů. Uskutečnila se za finanční podpory cestovního grantu ČSORLCHHK ČLS JEP.

MUDr. Simona Simonidesová

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku1. LF UK a FN v Motole,

Praha

e-mail: simona.simonidesova@fnmotol.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se