Aspirace kovové tracheostomické kanyly


Aspiration of Metal Tracheostomy Cannula

The case report presents rare foreign body aspiration into the airways. A 63-year-old male after total laryngectomy was referred to ENT outpatient clinic. He was dealing with difficult breathing for three days after he had aspirated part of metal tracheostomy tube (he had modified the tube by himself, he cut the upper “external” part). A part of metal tracheostomy tube was confirmed inside the left principal bronchus on the X-ray of the thorax. The foreign body was successfully extracted by bronchoscopy. Patient was released five days after the surgery from the hospital without any relevant clinical symptoms.

Keywords:
foreign body aspiration, tracheostomy tube, bronchoscopy


Autoři: M. Plášek 1,2;  B. Porzer 3;  K. Zeleník 1,2 ;  P. Matoušek 1,2 ;  P. Komínek 1,2
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava přednosta: prof. MUDr. P. Komínek, Ph. D., MBA 1;  Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě vedoucí: prof. MUDr. P. Komínek, Ph. D., MBA 2;  Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Ostrava přednosta: MUDr. B. Porzer 3
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 66, 2017, No. 2, pp. 84-85.
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Kazuistika prezentuje aspiraci cizího tělesa do dolních dýchacích cest. Pacient (63 let), dva roky po totální laryngektomii, byl vyšetřen na pohotovostní ORL ambulanci pro tři dny trvající zhoršené dýchání, které začalo poté, co vdechnul část kovové tracheostomické kanyly (upiloval si límec kanyly). Na rentgenu plic byla prokázána aspirace kovové tracheostomické kanyly do levého hlavního bronchu. Byla provedena úspěšná bronchoskopická extrakce v analgosedaci. Pátý den po operaci byl pacient propuštěn do domácí péče, bez klinických potíží.

Klíčová slova:
aspirace cizího tělesa, tracheostomická kanyla, bronchoskopie

ÚVOD

Aspirace cizího tělesa do dýchacích cest představuje výrazné riziko pro postiženého a vyžaduje často urgentní řešení. Charakter vdechnutých tuhých cizích těles je velmi rozmanitý. Může se jednat o anorganické látky (šroubky, náušnice) či látky organické (oříšky, kosti nebo jiné kousky potravin) (3, 4).

U pacientů s tracheostomickou kanylou (nebo po larygektomii) může dojít k aspiraci i přes kanylu či tracheostoma. Zcela raritně se pak můžeme setkat i se zapadnutím tracheostomické kanyly do dolních dýchacích cest (je-li kanyla poškozená, např. bez ochranného límce). V literatuře je aspirace tracheostomické kanyly popsána výjimečně (6). Sami jsme pozorovali podobný případ poprvé.

KAZUISTIKA

Třiašedesátiletý pacient, dva roky po totální laryngektomii, byl vyšetřen na pohotovostní ORL ambulanci Fakultní nemocnice Ostrava pro tři dny trvající zhoršené dýchání. Anamnesticky byl pacient bez interních komorbidit, s ničím se trvale neléčil, léky pravidelně neužíval. Potíže vznikly poté, co vdechnul část kovové tracheostomické kanyly, kterou si z neznámých důvodů sám „upravil“ (upiloval límec od zbytku kanyly).

Klinicky byl slyšitelný mírný inspirační stridor, bez zatahování jugula či mezižeberních svalů, saturace krve kyslíkem byla v 95 % bez oxygenace, hlas při funkční hlasové protézce zvučný. Ostatní ORL nález byl bez pozoruhodností. Flexbilní endoskopie průdušnice tracheostomatem prokázala volnou průdušnici až po karinu, nad vstupem do levého bronchu byla patrná stáza hlenu, kanyla viditelná nebyla. Rentgenový snímek plic prokázal aspirovanou kovovou tracheostomickou kanylu (bez límce) do levého hlavního bronchu (obr. 1). Laboratorně byla prokázána mírná elevace zánětlivých parametrů - CRP 35 mg/l.

Rentgenový snímek plic; kovová kanyla v levém hlavním bronchu.
Obr. 1. Rentgenový snímek plic; kovová kanyla v levém hlavním bronchu.

Za hospitalizace byla provedena bronchoskopie s extrakcí kovové tracheostomické kanyly č. 11 (obr. 2). Extrakce pomocí flexibilního bronchoskopu v lokální anestezii byla neúspěšná pro výrazné granulace nad kanylou. Kovovou kanylu se podařilo odstranit až po uvedení do analgosedace při rigidní bronchoskopii. Výkon byl nesnadný, trval celkem dvě hodiny. Pooperačně byla nasazena antibiotika, antiedematózní a bronchodilatační terapie. Pacient byl propuštěn do domácí péče 5. pooperační den. Půl roku po příhodě je bez problémů, došlo k vymizení granulací z dýchacích cest. Pacient je bez známek recidivy onkologického onemocnění.

Extrahovaná kovová tracheostomická kanyla č. 11 bez límce (upilován).
Obr. 2. Extrahovaná kovová tracheostomická kanyla č. 11 bez límce (upilován).

DISKUSE

S aspirací cizích těles se setkáváme častěji u dětí. V převážné většině se jedná o neživá cizí tělesa, jen asi v 5 % mohou být aspirovány živé organismy (2, 4, 5). 

Dojde-li k aspiraci do průdušek, pak je častěji vzhledem k anatomickým poměrům postižena pravá průduška. Rentgenový snímek plic až ve 20 % nemusí prokázat cizí těleso, negativní rentgen plic nevylučuje aspiraci (3). Aspirace může být zcela asymptomatická především tehdy, je-li těleso zaklíněné. Důležitá je proto velmi pečlivá anamnéza (6).

Přítomnost cizího tělesa v dýchacích cestách může vést k rozvoji bronchopneumonie, pneumomediastina či pneumotoraxu s rozvojem septického stavu a ohrožením života pacienta (1, 3 ,7). U námi prezentovaného pacienta k těmto komplikacím nedošlo.

Aspirace tracheostomické kanyly je velmi raritní, brání jí její konstrukce (ochranný límec). Nebezpečí aspirace hrozí při poškození či různých neodborných úpravách kanyly.

Léčebně je k odstraňování cizích těles používána bronchoskopie - dnes častěji flexibilní (3, 4). V naší kazuistice byl výkon obtížný pro četné granulace kolem kanyly (kanyla byla v dýchacích cestách 3 dny) a odstranění bylo provedeno rigidním bronchoskopem v analgosedaci pacienta.

Adresa ke korespondenci:

MUDr. Marek Plášek

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790

708 52 Ostrava

e-mail: marek.plasek@fno.cz


Zdroje

1. Akgedik R., Aytekin I. et al.: Recurrent pneumonia due to olive aspiration in a healthy adult: Case Report. Clin Respir ., 10, 2016, s. 809-810.

2. Ali, S. R., Mehta, A. C.: Alive in the airways: Live endobronchial foreign bodies. Chest., 151, 2017, s. 481-491.

3. Blanco, R. M., Botana-Rial, M. et al.: Update in the extraction of airway foreign bodies in adults. J. Thorac Dis., 8, 2016, s. 3452-3456.

4. Chen, X., Zhang, C.: Foreign body aspiration in children: Focus on the impact of delayed treatment. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol., 96, 2017, s. 111-115.

5. Goral, R., Gogia, P. et al.: Foreign body in the lung following dental procedure. Lung India, 33, 2016, s. 664-666.

6. Hashemi, S.M., Kolahdouzan, M. et al.: Foreign body aspiration in adults (Two unusual foreign bodies, knife and tube). Iran J. Otorhinolaryngol., 29, 2017, s. 59-61.

7. Yang, X. J., Zhang, J. et al.: Pneumomediastinum secondary to foreign body aspiration: Clinical features and treatment explorment in 39 pediatric patient. Chin. Med., 129, 2016, s. 2691-2696.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se