Mezinárodní workshop – velké slinné žlázy, chirurgie mandlí


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 66, 2017, No. 2, pp. 97-98.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Ostrava, 3.–4. dubna 2017

Workshop byl uspořádán Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava a  byl rozdělen na dvě části – na část věnovanou sialendoskopii a chirurgii velkých slinných žláz, a část věnovanou chirurgii mandlí (adenoidektomie, tonzilektomie a tonzilotomie).

První den byl věnován problematice endoskopie vývodného systému slinných žláz chirurgie slinných žláz. Přednášejícími byl profesor Johannes Zenk z německého Augsburgu, prof. Chrobok a doc. Čelakovský (Hradec Králové), dr. Štrympl a dr. Staníková (FN Ostrava). Profesor Zenk stál u zrodu endoskopické léčby slinných žláz v 90. letech minulého století a ve spolupráci s firmou K. Storz vyvinul pro tyto účely speciální endoskopy s instrumentariem. V rámci kurzu seznámil účastníky s filozofií léčby benigní obstrukční nemoci slinných žláz. Referováno bylo dále o výsledcích a strategii léčby sialolitiázy. K endoskopické extrakci jsou obecně indikovány nefixované sialolity velikosti 4-5 mm. U větších kaménků je indikována tzv. endoskopicky asistovaná transorální extrakce. Za účelem doléčení zánětu, a jako prevence stenotických změn vývodového systému po provedené intervenční endoskopii, je vhodné intraduktálně do postižené slinné žlázy instalovat kortikosteroid.

Živé přenosy ze sálu byly základem celého workshopu.
Obr. 1. Živé přenosy ze sálu byly základem celého workshopu.

Byli demonstrováni 3 pacienti s litiázou vývodového systému podčelistní a příušní žlázy, u nichž byla provedena „live sialendoskopie“. Účastníci kurzu tak byli doslova vtaženi do děje. Z následné diskuse vyplynulo, že pomocí sialoendoskopie lze vyléčit většinu poruch vývodového systému. Lze se tak až v 95 % vyhnout exstirpaci žlázy s následnou ztrátou její funkce.

Dr. Abrams (Hamm) při operací patrových mandlí (kontrola operačního pole mikroskopem).
Obr. 2. Dr. Abrams (Hamm) při operací patrových mandlí (kontrola operačního pole mikroskopem).

Další přednášky byly věnovány lícnímu nervu, jeho detekci a chránění během zevní chirurgie slinných žláz. V live surgery byly demonstrovány další 4 operace (parotidektomie, exstrakapsulární exstirpace, dále operace podčelistní žlázy). Principem extrakapsulární exstirpace, jejímž velkým příznivcem je prof. Zenk, je odstranění láze s lemem zdravé tkáně, přičemž vlákna lícního nervu nejsou cíleně vyhledávána. Případná další operace je tedy z hlediska lícního nervu „první“ operací. Při operaci je standardně používána neuromonitorace lícního nervu, takto lze dosáhnout podstatně lepších výsledků z hlediska pooperačního poškození (i funkčního) lícního nervu. Na klinice v Augsburgu je takto operováno více než polovina všech nádorů příušní žlázy.

Druhý den byl věnován zcela „banální otázce“ – tonzilektomii, tonzilotomii a adenoidektomii. Důvodem zařazení této problematiky byla snaha vyvolat diskusi o indikacích a technikách operací, což se ukázalo jako volba správná. V Německu byly v r. 2015 vytvořeny nové doporučené postupy (skupina kolem prof. Windfuhra), které mění dosud zažitá indikační kritéria. Je vzrůstající trend provádět tonzilotomii a nikoliv tonzilektomii, která je z hlediska rizik krvácení a pooperační morbidity podstatně rizikovější. Tonzilotomie dle těchto doporučení je u dětí indikována i u recidivujících akutních infektů (není tedy třeba provádět tonzilektomii), „abscestonzilektomii“ (tonzilektomie za horka u peritonzilárního abscesu), je indikována pouze jednostranně, oboustranně pak jen tehdy, pokud by byla indikována tonzilektomie i z důvodu chronické tonzilitidy. Samozřejmě, že žádná doporučení nemohou změnit o 1800 myšlení lékařů – právě proto tyto kontroverzní informace vyvolaly živou diskusi (protože tonzilektomie provádí de facto každý ORL lékař, sedělo v přednáškovém sále najednou „50 expertů“).  

Účastníci workshopu (v popředí zleva Abrams, Zenk, Komínek, Chrobok, Čelakovský).
Obr. 3. Účastníci workshopu (v popředí zleva Abrams, Zenk, Komínek, Chrobok, Čelakovský).

Velkým oživením byly živé přenosy operací „mandlí“ z operačního sálu (podobné spektrum operačních technik bylo u nás demonstrováno v podobném rozsahu zřejmě poprvé). Němečtí kolegové demonstrovali adenoidektomii s indirektní kontrolou nosohltanu pomocí zrcátka, dále byly demonstrovány endoskopická adenoidektomie, adenoidektomie s pomocí koblace. Podobně byly demonstrovány různé techniky tonzilotomie (monopolární koagulace, nůžky, koblace, shaver či biclamp). Velkým přínosem workshopu byla přítomnost privátního chirurga dr. Abramse z Hammu, který využívá pro tonzilektomii bipolární koagulaci BICLAMP a operační pole kontroluje mikroskopicky. Výhodou Biclampu (typ bipolární koagulace) je nižší teplota, a tedy nižší rozsah působení do hloubky. Riziko sekundárního krvácení do značné míry souvisí právě s typem použité koagulace, pálit by se proto mělo co nejméně. Dalšími přednášejícími byli Chrobok a Čelakovský (Hradec Králové), Komínek, Jančatová a Formánek (Ostrava), Zenk (Německo) a v neposlední řadě často diskutující dr. Abrams.

Kurzu se zúčastnilo 50 účastníků z České republiky, Slovenské republiky, Polska, Německa a Maďarska. Vysoký zájem o podobně prakticky zaměřené workshopy je potvrzením správnosti volby tématu a širokému zájmu o něj. Ukázalo se rovněž, že tzv. „malé operace“, za které jsou operace mandlí považovány, jsou právě tím, co zajímá nejvíce lékařů.

Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava

e-mail: pavel.kominek@fno.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se