56. otologický den


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 66, 2017, No. 2, pp. 94.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Kroměříž, 1. prosinec 2016

56. otologický den se konal v Kroměříži, ve městě s mnoha památkami, včetně těch, které jsou chráněné UNESCO. Akce se zúčastnilo 170 osob (145 účastníků a 25 zástupců firem). Přednášky probíhaly v Domě kultury. V pěti blocích bylo předneseno 32 odborných sdělení.

První blok přednášek byl tradičně věnován teoretickým poznatkům a výzkumu v otologii. Diskutována byla např. problematika neurofyziologie u pacientů  s tinitem.

Další blok se věnoval vrozené nedoslýchavosti. V úvodu přednesl P. Komínek (ORL klinika FN Ostrava) sdělení o organizaci depistáže vrozené nedoslýchavosti. Bylo doporučeno plošné provádění skríningu na neonatologických odděleních. Získaná data  by měla být zpracována krajskými centry a děti s nefyziologickými výsledky by měly být předány k dořešení v těchto centrech. Další přednášky informovaly o možnostech objektivního vyšetření sluchu u vrozené nedoslýchavosti a možných chybách (J. Dršata, ORL klinika Hradec Králové, P. Myška, dětská ORL klinika FN Motol, D. Hošnová, Klinika dětské ORL FN Brno).

Druhá část bloku se týkala péče o nedoslýchavé děti (J. Valvoda, Dětská ORL klinika FN Motol). Zdůrazněna byla  potřeba mezioborové spolupráce. Sdělení o kochleárních implantacích u dětí přednesl J. Skřivan (Dětská ORL klinika FN Motol) a seznámil posluchače jak se začátky kochleárních implantací  v ČR, tak se současnými trendy a indikacemi k oboustrannému zavedení kochleárního implantátu.

Třetí  blok se zabýval minulostí, současností a budoucností ušní chirurgie. Zejména pro mladší kolegy byla jistě přínosná přednáška J. Plcha, ve které sdělil své osobní zkušenosti s otochirurgií za skoro půl  století. Zajímavá fotodokumentace ilustrovala technické možnosti pro středoušní chirurgii v minulosti. Další přednášky byly o chirurgické léčbě retrakčních kapes (M. Světlík, ORL odd. KNTB Zlín) a o možnostech využití  endoskopie v otochirurgii (R. Salzman, ORL klinika FN Olomouc). Endoskop může být  užitečnou  alternativou pohledu na špatně přístupné oblasti, někdy i úplně nahradí operační mikroskop.

Diskutována byla dále problematika využití laseru v ušní chirurgii (K. Zeleník, ORL klinika Ostrava ), BAHA a středoušních implantátů (J. Bouček, ORL klinika FN Motol) a potíží s otevřenou trepanační dutinou (L. Školoudík, ORL klinika FN Hradec Králové). O léčbě tumorů spánkové kosti a lební spodiny, včetně předoperačního managementu, hovořil M. Chovanec (ORL klinika FNKV).

T. Bakaj (ORL klinika FN Olomouc) srovnal možnosti second look operace versus MRI k vyloučení perzistence (recidivy) cholesteatomu. Výhodou operace je vysoká specificita, nevýhodou celková anestezie a další rizika operace. MRI je naopak neinvazivní metoda, bez nutnosti celkové anestezie. Odhalí však jen cholesteatomy nad 3 mm. Čtvrtý a  pátý blok byl věnován váriím a kazuistikám. Diskutována byla např. problematika myringoplastik, rekonstrukce středouší a ventilačních trubiček.

První zkušenosti u dospělých s balónkovou dilatační tuboplastikou přednesl L. Školoudík (ORL klinika FN Hradec Králové). Jde o bezpečnou metodu zlepšující tubární funkci, dlouhodobý efekt je zatím nejistý. L. Pavelcová hovořila o možnostech on-line konzultace začínajících audiologických sester přímo během vyšetření. Na konci byly  prezentovány kazuistiky a vária týkající se dílčích oblastí otologie.

Společenský večer se uskutečnil 30. listopadu v předvečer akce v Arcibiskupských vinných sklepích. Bylo možné ochutnat mladá vína letošního sběru i vyzrálá vína z loňských ročníků. Prohlídka sklepů i řízená degustace vín z rukou sklepmistra pana Milana Palety byla pěkným doplňkem večera.

Věříme, že zimní „degustace“ Kroměříže byla příjemnou předehrou před celostátním 80. kongresem ČSORLCHHK, který se uskuteční v Kroměříži  13.–l5. června 2018 a umožní „vychutnat si“ město, nádherné parky a zahrady i v letní době. Díky za bezchybnou organizaci akce patří firmě Guarant a paní Ing. Ivaně Srbové.

Za pořadatele

MUDr. Tomáš Grézl,

prim. MUDr. Ivan Pár

ORL odd. Kroměřížské nemocnice, a.s.

e-mail:ivan.par@nem-km.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se