V. brněnský ORL den


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 66, 2017, No. 2, pp. 95.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Brno, 10. února 2017

Počátkem února letošního roku se konal Brněnský ORL den, v pořádí již pátý, pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny. Tato odborná akce se již tradičně konala v historické budově Rektorátu VUT .

Odborný program byl letos věnován diagnostice a léčbě krčních tumorů. První blok byl zahájen příspěvkem M. Pažourkové, vedoucí lékařky Kliniky zobrazovacích metod FN u sv. Anny, která shrnula poznatky o výtěžnosti jednotlivých diagnostických metod (UZ, CT, MRI, PET). Pohled na specifika léčby krčních tumorů u dětských pacientů nabídl ve své přednášce I. Šlapák (Klinika dětské ORL, Brno). Následovaly příspěvky M. Veselého a J. Hanáka (ORL klinika FN u sv. Anny), prezentující komentované kazuistiky kongenitálních krčních rezistencí a benigních krčních tumorů.

Druhý blok byl zahájen přednáškou M. Šteffla (ORL odd., FN Brno), který se zaměřil na taktiku chirurgické léčby Zenkerova divertiklu, zejména na indikace k intraluminárním a zevním operačním přístupům. Následoval příspěvek P. Smilka (ORL klinika FN u sv. Anny, Brno), prezentující soubor pacientů operovaných pro paragangliom karotického tělíska. Další příspěvek L. Šmardové (Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno) byl věnován současným poznatkům v diagnostice a léčbě lymfomů, požadavkům na správný odběr bioptického materiálu a významu histologického, imunofenotypizačního a molekulárně-genetického vyšetření. Závěrečná přednáška P. Čelakovského (ORL klinika, Hradec Králové) byla zaměřena na problematiku metastáz do krčních uzlin neznámé primární lokalizace. Všechny příspěvky byly diskutovány přítomnými panelisty a účastníkům tak nabídnut pohled na přístup různých pracovišť k prezentovaným tématům.

Po ukončení odborné části následoval společenský večer v historické budově dvorany Rektorátu VUT, kde pokračovaly kuloárové diskuse a neformální společenský program, včetně ochutnávky vín a koncertu vážné hudby.

Věříme, že vzhledem k vysoké účasti (242 účastníků), bohatému odbornému programu i vydařené společenské části, bude i do budoucna Brněnský ORL den  vítanou příležitostí nejen k odbornému obohacení, ale i k vzájemnému setkání. Na shledanou příští rok v Brně. 

Za pořadatele 

MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny

a Lékařská fakulta MU v Brně


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se