Zkušenosti s použitím ventilačnítrubičky STIPULA při léčbě otitismedia chronica secretoricana ORL oddělení Masarykovynemocnice v Ústí nad Labemběhem 17letého období


Experience with the Use of aVentilationTube STIPULA in theTreatmentof Otitis Media Chronica Secretoria at the ENT Department of the Masaryk Hospital in Ústí nadLabem during a 17-year Period

Otitis media secretoria, the most frequent cause of conduction disorders in children.At the ENT department of the Masaryk Hospital in Ústí hearing was evaluated after the applicationof the ventilation tube Stipula which was used in the treatment ofOMSin 1983 - 2000. In 338 patientsa total of 816 VTwere used hearing evaluation was based on audiometric findings immediately afterapplication and after a time interval of 5 - 10 years. Normalization or improvement of hearingimmediately after application was recorded in 88.1% treated ears, hearing is unaltered in 8%,deterioration occurred in 3.9%. After 10 years normal hearing was recorded in 79.2% of treated ears.The authors describe the criteria for insertion of VT, they mention types of secretions in otitis media,different groups of patients by the state of their hearing. The presence of a cholesteatoma was foundin 6 ears (1.9%), an adhesive process in the middle ear in 14 ears (4.3%).

Key words:
otitis media chronica secretoria, conduction hearing disorder, Stipula.


Autoři: R. Neubauer;  K. Sláma st.
Působiště autorů: Oddělení otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, primář MUDr. K. Sláma
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 2, pp. 65-70.
Kategorie: Články

Souhrn

Otittis media secretorica jako nejčastější příčina převodní poruchy sluchu u dětí. NaORL oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem bylo provedeno zhodnocení sluchu poaplikaci ventilační trubičky Stipula, která byla použita k léčbě OMS v letech 1983 - 2000. U 338pacientů bylo celkem aplikováno 816 VT. Zhodnocení sluchu bylo provedeno na základě audiometrickýchnálezů jednak bezprostředně po aplikaci, jednak v delším časovém horizontu 5 - 10 let.Normalizace nebo zlepšení sluchu bezprostředně po aplikaci u 88,1 % léčených uší, beze změnyzůstává sluch v 8 %, zhoršení v 3,9 %. Po 10 letech je normální sluch u 79,2 % léčených uší. Popsánakritéria pro zavedení VT, uvedeny typy středoušních sekretů, popsány jednotlivé skupiny pacientůpodle stavu sluchu. Výskyt cholesteatomu byl zjištěn u 6 uší (1,9 %), adhezivní středoušní proces u 14uší (4,3 %).

Klíčová slova:
otitis media chronica secretorica, převodní porucha sluchu, Stipula.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se