Nové možnosti v léčbě dysfonie


New Opportunities in the Treatment of Dysphonia

New Opportunities in the Treatment of DysphoniaS u m m a r y:
The objective of this prospective randomized pilot study was to compare modalitiesof treatment of dysphonia. Eighteen patients with dysphonia persisting for more than two weeksattending successively the voice unit were divided at random into two groups. Group A was giveninstructions as regards vocal hygiene by an ENT specialist, group B was treated by pharmacotherapy.Group C, patients with persistent dysphonia had been treated at the beginning of the studypharmacologically already for 3 - 6 months. The patients were examined within a one-month intervalby means of videostroboscopy of the vocal cords, phonetogram and quality of life in relation to theirvoice. The difference in the area of the phonetogram before and after treatment was significant ingroups A and B (p = 0.03) but not in group C (p = 0.09). In the total score in the quality of lifequestionnaire there was an obvious trend of improvement after both types of treatment. The t-testwas significant in group A (p ~ 0.01 - 0.03) but not in group B (p ~ 0.08 - 0.10). Pharmacotherapy andrecommendations regarding vocal hygiene provided by an otolanrygologist (phoniatrist) can beconsidered an effective tool in the treatment of dysphonia.

Key words:
dysphonia, phonetrography, quality of life, videostroboscopy.


Autoři: A. Beranová;  J. Betka
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 2, pp. 75-79.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem této studie bylo porovnat modality léčby benigních lézí hlasivek. 18 nemocnýchs perzistující dysfonií bylo rozděleno randomizací do dvou skupin. Skupina A dostala instrukceohledně hlasové hygieny od otorinolaryngologa, skupina B byla léčena farmakoterapií. Další skupinaC nemocných s perzistující dysfonií byla léčena v době začátku studie již 3 - 6 měsíců farmakologicky.Pacienti byli vyšetření v intervalu jednoho měsíce pomocí videostroboskopie hlasivek,fonetogramu a dotazníku o kvalitě života vztaženého ke hlasu. Statistická analýza výsledků hovořípro to, že by bylo možno jak farmakoterapii tak i doporučení ohledně hlasové hygieny považovat zazajímavé a snad i perspektivní klinické nástroje v léčbě dysfonie, výsledky je však nutno ověřitv rozsáhlejší studii.

Klíčová slova:
dysfonie, fonetografie, kvalita života, videostroboskopie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se