Odstálé boltce–příspěvek k operační technicepodle Mustardého a Furnase


Prominent Ears - a Contribution to the Surgical Technique According to Mustardé andFurnas

The author defines the term prominent ear. Describes an examination of the patientbefore operation, differences between children and adult patients. Goals of otoplasty are summedup in this paper. Surgical techniques are explained in the historical survey, the surgical techniqueaccording to Mustardé and Furnas is described step by step. The author operated 216 ears in 109patients (1994 - 2001), one-side otoplasty in 4 patients. Otoplasty was most often practised in the agegroup up 5 and under 7 years. There were more females (59.6%) in the study group. The average agewas 10.4. 60.6% of the patients were operated in general anaesthesia, the oldest patient was 14 yearsold.The youngest patient operated under local anaesthesia was7 years old.Because of unsatisfactorypostoperative results 4 patients were reoperated - only on one side. That represents 3.8% of thepatients. Postoperative bleeding was registered in 3 patients (2.8% of the patients). Suppuration anda minor skin necrosis occurred in another 2 patients. These 2 complications account for 1.8% of theall operated patients. Conforming to the to literature resources the surgical technique according toMustardé and Furnas has outstanding results. The technique is rapid and easy to learn. No cartilageincisions or excisions are needed, thus minimizing the potential for sharp edges. Sutures modellingcartilage are not visible.A skin suture using absorbable materials is especially well accepted by childpatients. Reoperation is easy.

Key words:
prominent ear, otoplasty, surgical technique according to Mustradé and Furnas.


Autoři: R. Michálek
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Krajská nemocnice Pardubice, přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice, ředitel prof. MUDr. A. Pellant, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 2, pp. 70-75.
Kategorie: Články

Souhrn

Autor definuje odstálý boltec, popisuje vyšetření nemocného před operací, zvláštnostidětského a dospělého věku. V práci jsou shrnuty cíle otoplastiky. Operační techniky jsou podányv historickém přehledu, operační technika podle Mustardého a Furnase je popsána „step by step“.Autor operoval v letech 1994 - 2001 u 109 nemocných 216 boltců. U čtyř nemocných provedl jednostrannouotoplastiku. Otoplastika byla nejčastěji prováděna mezi pátým až sedmým rokem života.Mezi operovanými mírně převládaly ženy - 59,6 %. Věkový průměr nemocných byl 10,4 let. V celkovéanestezii bylo operováno 60,6%nemocných, nejstaršímu bylo 14 let. Nejmladšímu nemocnému, kterýpodstoupil výkon v lokální anestezii, bylo 7 let. Pro neuspokojivý kosmetický výsledek operace byličtyři nemocní reoperováni - vždy jednostranně. Jednalo se tedy o 3,8 % nemocných. V souladus literárními údaji je možno považovat metodu podle Mustardého a Furnase za techniku, jejížpooperační výsledky jsou přijatelné. Je rychlá a snadná k naučení. Absence nářezů minimalizujenerovnosti chrupavky boltce, stehy modelující chrupavku nejsou viditelné. Suturou kůže vstřebatelnýmmateriálem odpadá nutnost odstraňování stehů, což je výhodné zvláště u dětí. Reoperace jesnadná.

Klíčová slova:
odstálý boltec, otoplastika, operační technika podle Mustardého a Furnase.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se