Příspěvek k chirurgické léčbě toxickéhoautonomního adenomu štítné žlázy


Contribution to the Surgical Treatmentof Toxic Autonomous Thyroid Adenoma

Toxic autonomous adenoma, independent adenoma of the thyroid gland is one of thethree most frequent causes of hyperthyroidismand thyrotoxicosis resp. (along with Grave’s diseaseand polynodular toxic goitre). The incidence of multifocal or disperse autonomy is quite rare. Allthese conditions are characterized by secretion of thyroid hormones, regardless of the needs of theorganism. This leads to the clinical picture of the disease. The manifestations resemble classicalGrave’s disease, although a milder form.Modern diagnosis is based on laboratory examination, sonography (FNAB), scintigraphy. Thestrategy of treatment is determined by the endocrinologist who uses thyrostatic preparations.Definite treatment are surgery and radioiodine treatment. Surgery involves either hemithyroidectomyor total thyroidectomy. Subsequent treatment by an endocrinologist is essential.The authors present a group of 58 patients treated by surgery in the course of eight years. Part ofthe analysis is statistical processing of the group, the frequency of different types of surgicaloperations on the thyroid gland, the incidence of postoperative complications.

Key words:
toxic autonomous thyroid adenoma, laboratory examination, sonography, surgicaltreatment.


Autoři: Z. Kučera;  J. Betka;  M. Taudy;  V. Salač;  J. Dušková *;  P. Vlček **
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM, Praha, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Patologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. * Klinika nukleární **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 2, pp. 55-58.
Kategorie: Články

Souhrn

Toxický autonomní adenom, independentní adenom štítné žlázy, patří mezi tři nejčastějšípříčiny hypertyreózy, resp. tyreotoxikózy (vedle Graves-Basedowovy nemoci a polynodózní toxickéstrumy). Výskyt multifokální či disperzní autonomie je zcela vzácný. Všechny tyto stavy jsoucharakterizovány sekrecí tyroidálních hormonů bez ohledu na potřeby organismu. Tím je podmíněnklinický obraz onemocnění. Projevy jsou podobné klasické GB chorobě, i když v mírnější formě.Moderní diagnostika se opírá o laboratorní vyšetření, sonografii (FNAB), scintigrafii. Strategiiterapie určuje endokrinolog, využívá tyreostatik. Definitivní léčbu představují chirurgická metodaa terapie radiojódem. Chirurgická léčba je indikována v rozsahu hemityroidektomie, příp. totálnítyroidektomie. Následná péče endokrinologa je nezbytná.Autoři prezentují soubor 58 chirurgicky léčených pacientů v průběhu osmi let. Součástí rozboru jestatistické zpracování souboru, četnost jednotlivých typů chirurgických výkonů na štítné žláze,výskyt pooperačních komplikací.

Klíčová slova:
toxický autonomní adenom štítné žlázy, laboratorní vyšetření, sonografie,chirurgická terapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se