Ganglioneurom s maligní transformací


Ganglioneuroma withMalignant Transformation

The authors present two cases of parapharyngeal ganglioneuromas. This, as a rulewell differentiated benign neuroectodermal tumour, is usually in the posterior mediastinum and ina retroperitoneal position. It is very rarely found in the parapharyngeal space. The first caseinvolved a ganglioneuroma in a two-year-old girl with a typical histological picture. The secondpatient was a 58-year-old woman where histological examination of the tumor proved signs ofmalignization and the affection was consistent with a malignant schwannoma which developed inthe ganglioneuroma. We assume that a manifestation of malignization in a de novo formed ganglioneuromawas involved and not secondary maturing of a ganglioneuroma from a neuroblastoma.

Key words:
parapharyngeal space, ganglioneuroma, malignant schwannoma, neuroblastoma.


Autoři: L. Školoudík;  M. Rešl *;  J. Vokurka;  J. Růžička;  P. Čelakovský;  E. Šimáková *
Působiště autorů: Klinika ušní, nosní, krční LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc. Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. I. Šteiner, CSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 2, pp. 92-95.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři prezentují dva případy parafaryngeálně lokalizovaných ganglioneuronů. Tentoobvykle dobře diferencovaný benigní neuroektodermální nádor bývá nejčastěji lokalizován v zadnímmediastinu a retroperitoneálně. Lokalizace v parafaryngeálním prostoru je velice vzácná.V prvém případě šlo o ganglioneurom u dvouleté dívky s typickým histologickým obrazem. Druhýmpacientem byla 58letá žena, u které histologické vyšetření tumoru prokázalo známky malignizacea afekce odpovídala malignímu schwannomu vzniklém v ganglioneuromu. Domníváme se, že šloo projev malignizace v ganglioneuromu de novo vzniklém, nikoli o sekundární vyzrávání ganglioneuromuz neuroblastomu.

Klíčová slova:
parafaryngeální prostor, ganglioneurom, maligní schwannom, neuroblastom.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se