Schwanóm tvárového nervu


Schwannoma of the Facial Nerve

S u m m a r y:
The authors present an infrequent case of a schwannoma of the facial nerve. In thesymptomatology predominated a successively developing paresis of the facial nerve and tinnitus.Paresis of the facial nerve developed after viral disease and for a year it was mistaken for Bell’spalsy. During that period the patient had repeated rehabilitation treatment which failed. CTexamination which revealed changes in the temporal bone was made only one year after develop-ment of the paresis. After removal of the tumour it was found that the facial nerve is completelydestroyed in the entire area of the mastoid and partly in the tympanic section of the nerve. Anextensive fistula was found above the lateral semicircular canal. Reconstruction of the nerve wasdone by an intermediate graft from the nervus auricularis magnus and the fistula was obliterated.The resulting surgical situation involved open tympanoplastic technique with obliteration. Oneyear after surgery the lesion of the facial nerve was classified as grade IV according to House-Brac-kmann’s classification.

Key words:
schwannoma, facial nerve.


Autoři: J. Kovaľ;  S. Krempaská;  M. Andrašovská;  J. Mudrák
Působiště autorů: Klinika ORL a foniatrie FNsP a LF UPJŠ, Košice, prednosta doc. MUDr. J. Kovaľ, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 4, pp. 256-259.
Kategorie: Články

Souhrn

S ú h r n:
V práci sa prezentuje nie častý prípad schwanómu tvárového nervu. V symptomatológiiprevládala postupne sa vyvíjajúca paréza tvárového nervu a tinitus. Paréza tvárového nervuvznikla po prekonanom vírusovom ochorení a počas jedného roka bola mylne považovaná za Bellovuobrnu. V tomto období pacientka podstúpila opakovanú rehabilitačnú liečbu, ktorá bola bez úspe-chu. CT vyšetrenie, ktoré odhalilo zmeny v spánkovej kosti, sa urobilo až rok po vzniku parézy. Poodstránení tumoru sa zistilo, že tvárový nerv je úplne deštruovaný v rozsahu celého mastoidovéhoa časti tympanického úseku nervu. Zistila sa rozsiahla fistula na laterálnom semicirkulárnomkanáliku. Rekonštrukcia nervu sa urobila intermediárnym štepom z nervus auricularis magnusa fistula sa obliterovala. Výsledná operačná situácia bola otvorená tympanoplastická technikas obliteráciou. Rok po operácii bola lézia tvárového nervu IV. stupňa Houseovej-Brackmannovejklasifikácie.

Klíčová slova:
schwanóm tvárového nervu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se