Dilatační laryngotracheoplastika -řešení subglotické stenózy(Kazuistické sdělení)


Dilatation Laryngotracheoplasty - Solution ofSubglottic Stenosis

S u m m a r y:
Despite advances achieved in the last decades postintubation subglottic stenosisremains a serious therapeutic problem in children. One of the possible surgical approaches isdilatation laryngotracheoplasty. The authors present in their paper their experience with postin-tubations stenosis in a 8-year-old boy. After failure of conservative treatment they performeda one-stage anterior laryngotracheoplasty with a dilatation graft of autologous cartilage from a rib.The postoperative course was complicated by a granulation process on account of which retrache-otomy had to be performed which protracted the patient’s dependence on a tracheostomic cannulaby three monhts. One and a half year after operation the boy has no respiratory complaints.

Key words:
one-stage anterior dilatation laryngotracheoplasty, postintubation subglotticstenosis.


Autoři: J. Macháč;  I. Šlapák;  M. Strnadová;  Y. Sedláčková
Působiště autorů: Dětská ORL klinika FN, pracoviště DN, Brno, přednosta doc. MUDr. I. Šlapák, CSc. ARO FN, pracoviště DN, Brno, přednosta prim. MUDr. M. Klimovič
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 4, pp. 237-240.
Kategorie: Články

Souhrn

S o u h r n:
Přes pokrok, kterého bylo dosaženo v posledních desetiletích, zůstává postintubačnísubglotická stenóza u dětí závažným léčebným problémem. Jednu z možností chirurgické léčbypředstavují dilatační laryngotracheoplastiky. Autoři ve sdělení uvádějí zkušenosti s řešením postin-tubační stenózy u osmiletého chlapce. Po neúspěchu konzervativní léčby provedli jednofázovoupřední laryngotracheoplastiku s dilatačním štěpem autologní chrupavky ze žebra. Pooperačníprůběh byl komplikován granulačním procesem, k jehož zvládnutí byla nutná retracheotomie, kteráprodloužila pacientovu závislost na tracheostomické kanyle o tři měsíce. Rok a půl po operaci jehoch zcela bez dechových potíží.

Klíčová slova:
jednofázová přední dilatační laryngotracheoplastika, postintubační subglotickástenóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se