Nosní a krční manifestaceWegenerovy granulomatózypři multiorgánovém postižení


Nasal and CervicalManifestations of Wegener’s Granulomatosis in an Multiorgan Affection

S u m m a r y:
The authors present the case-history of a 34-year-old female patient with Wegener’sgranulomatosis with an unusually high number of extrarenal complications. The disease wasmanifested in addition to affections of the upper and lower airways by arthralgias, a febrilecondition and perforation of the cornea. Subsequently the patient suffered an acute myocardialinfarction due to coronary arteritis and valvulitis of the aortal valve. Affection of the skin withmaculopapulous efflorescences. Another unusual complication was massive enterorrhagia. Theclinical picture of the disease comprised also renal affection, i.e. necrotizing glomerulonephritiswith crescents and evidence of cANCA antibodies. When clinical and laboratory remission of thedisease was achieved the course of the disease was complicated by the development of subglotticstenosis of the trachea.

Key words:
Wegener’s granulomatosis, perforation of the cornea, myocardial infarction, aortalvasculitis, subglottic stenosis of the trachea, cANCA antibodies.


Autoři: J. Lukáš;  Z. Říhová;  P. Skalická;  K. Goričan;  P. Bezdíček;  V. . Tesař;  V. Mandys
Působiště autorů: ORL odd. 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Hroboň, CSc. I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Klener, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. A. Žák, CSc. Oční klinika 1. LF UK a VFN,
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 4, pp. 229-232.
Kategorie: Články

Souhrn

S o u h r n:
Autoři uvádějí kazuistiku 34leté pacientky s Wegenerovou granulomatózou s neobvyklevysokým počtem extrarenálních komplikací. Choroba se u pacientky kromě postižení horníchi dolních dýchacích cest manifestovala artralgiemi, febrilním stavem a perforací rohovky. Následněnemocná prodělala akutní infarkt myokardu na podkladě koronární arteritidy a valvulitidu aortál-ní chlopně. Postižení kůže s výskytem makulopapulózních eflorescencí. Další neobvyklou kompli-kací byla masivní enterorrhagie. Klinický obraz nemoci doplňovalo postižení ledvin ve smyslunekrotizující glomerulonefritidy se srpky a průkaz cANCA protilátek. Po dosažení klinické i labo-ratorní remise onemocnění byl průběh nemoci komplikován vznikem subglotické stenózy trachey.

Klíčová slova:
Wegenerova granulomatóza, perforace rohovky, infarkt myokardu, aortálnívaskulitida, subglotická stenóza trachey, cANCA protilátky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se