Punkčno-dilatačné tracheotómie


Percutaneous Dilatational Treacheotomy

S u m m a r y:
Percutaneous dilatational tracheostomy is a less invasive alternative of surgicaltracheostomy. The authors performed 144 tracheostomies at their ENT department from 1993 to2000. 105 operations were made by the percutaneous dilatational way according to Griggs and 39operations by classical surgical tracheostomy according to Jacksons. Both methods, the occurrenceand severity of complications are compared.The occurrence of complications can be to a large extent reduced by the endoscopie supervision ineach stage of operation.A proficient surgeon, who is able to convert the operation into classical tracheostomy and who isa good endoscopist, should perform the operation. The number of complications becomes stable withthe number of performed tracheostomies.

Key words:
percutaneous dilatational tracheostomy, surgical tracheostomy, minitracheostomy,endoscopy.


Autoři: Š. Masnica;  I. Žárský
Působiště autorů: ORL oddelenie Nemocnice s poliklinikou, Čadca, primár MUDr. Š. Masnica
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 4, pp. 232-236.
Kategorie: Články

Souhrn

S ú h r n:
Punkčno-dilatačná tracheotómia je menej invazívnou alternatívou klasickej tracheotómie.Na ORL oddelení NsP v Čadci od roku 1993 do roku 2000 autori vykonali 144 tracheotómií. Z toho105 operácií urobili punkčno-dilatačným spôsobom podľa Griggsa a 39 klasickým spôsobom podľaJacksona. Porovnávajú obe metodiky, výskyt a závažnosť komplikácií. Výskyt komplikácií môže byťznačne redukovaný endoskopickou kontrolou každej fázy operácie. Operáciu by mal vykonávaťskúsený operatér, ktorý je schopný urobiť konverziu na klasickú trecheotómiu a je dobrý endosko-pista. S počtom vykonaných tracheotómii sa množstvo komplikácií znižuje a stabilizuje.

Klíčová slova:
punkčno-dilatačná tracheotómia, klasická tracheotómia, minitracheotómia,endoskopia.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se