Primární extranodálnínon-Hodgkinovy lymfomy slinných žláz(Rozbor pěti případů)


Primary Extranodal Non-Hodgkin Lymphomas of the Salivary Glands- Analysis of Five Case

S u m m a r y:
The authors analyzed data of five patients with primary non-Hodgkin lymphoma ofthe salivary gland who were diagnosed and operated during the last two years in their department.It is a lymphoma based on lymphoid tissue present in the area of epithelium of the ducts - mucosaassociated lymphoid tissue (MALT). They were interested in the case-history, possibilities ofcytodiagnosis, surgical treatment, subsequent oncological treatment, follow-up. Cytologically in twocases the findings were described as lymphoepithelial lesions, in one instance as a lymphoma.Surgery involved in two cases parotidectomy, twice extirpation of the tumour, once probatoryexcision. After surgery three patients had chemotherapy, two actinotherapy. The mean follow-upperiod is 20.4 months, the patients are free from signs of the original disease.

Key words:
MALT lymphoma, non-Hodgkin lymphoma, salivary glands.


Autoři: J. Lukáš;  J. Astl;  J. Soukup *
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN Motol, Prha, katedra IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc., Ústav patologické anatomie, 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. R. Kodet, CSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 4, pp. 216-219.
Kategorie: Články

Souhrn

S o u h r n:
Autoři uskutečnili rozbor u pěti pacientů s primárním non-Hodgkinovým lymfomemslinné žlázy, kteří byli diagnostikováni a operováni v posledních dvou letech na zdejším pracovišti.Jedná se o lymfom vycházející z lymfoidní tkáně přítomné v oblasti epitelu vývodů - mucosaassociated lymphoid tissue (MALT). Zajímala je anamnéza, možnosti cytodiagnostiky, chirurgickáléčba, následná onkologická léčba, follow-up. Cytologicky byly ve dvou případech nálezy popsányjako lymfoepiteliální léze, jednou jako lymfom. Chirurgická léčba znamenala ve dvou případechparotidektomii, dvakrát exstirpci tumoru, jednou probatorní excizi. Pooperačně tři pacienti pod-stoupili chemoterapii, dva aktinoterapii. Průměrná follow-up je 20,4 měsíce, kdy jsou pacienti bezznámek původního onemocnění.

Klíčová slova:
MALT lymfom, non-Hodgkinův lymfom, slinné žlázy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se