Problematika infekce virem lidskéimunodeficience (HIV) z pohleduotorinolaryngologa


Problem of Infection with the Human Immunodeficiency Virus(HIV) from the Aspect of the Otorhinolaryngologist

In the introductory part of the paper the authors characterize AIDS, the history ofthis illness, the pathogenesis of the handicaps, causes by HIV infection, the development, classifi-cation and fundamentals of modern HIV/AIDS therapy. In the second part we describe the epide-miological situation of the patients with the HIV virus infection on the worldwide scale and in theCzech Republic since the detection of the HIV virus until the year 1999. We describe therapeuticpreventive care of the mentioned patients from the viewpoint of ENT physicans treated for HIVvirus in the AIDS Centre in the hospital Prague - Bulovka in 1985 - 1999 (328 HIV positive patients/31with AIDS manifestation). The authors present a list of clinical handicaps, they encountered in thesepatients which called for surgical intervention.

Key words:
AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome), HIV (Human ImmunodeficiencyVirus), AIDS Center Faculty Hospital Bulovka, Acute retrovirus syndrome, CD4+ lymphocyte.


Autoři: T. Podlešák;  J. Veselý;  H. Rozsypal
Působiště autorů: Otorinolaryngologické odd. FN Bulovka, Praha
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 1, pp. 26-31.
Kategorie: Články

Souhrn

Kolektiv autorů v úvodu práce podává charakteristiku onemocnění AIDS, historii vznikutohoto onemocnění, patogenezi postižení HIV infekcí, vývoj, klasifikaci a základy moderní terapieHIV/AIDS. V druhé části sdělení je uvedena epidemiologická situace nemocných infikovaných viremHIV v celosvětovém měřítku i v ČR od doby detekce viru HIV do konce roku 1999. Na souborunemocných, léčených pro nákazu virem HIV v AIDS Centru Bulovka - Praha v letech 1985 až 1999(328 nemocných HIV pozitivních/31 AIDS manifestních), popisují strukturu léčebně preventivnípéče o tyto nemocné z pohledu ORL konziliárního lékaře a podávají seznam klinických postižení,se kterými se u těchto pacientů setkali a ev. je vedli i k nutnosti operační intervence.

Klíčová slova:
AIDS (Syndrom získané imunodeficience), HIV (Human ImmunodeficiencyVirus), AIDS Centrum Bulovka, akutní retrovirový syndrom, CD4+ lymfocyty.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se