Otologické projevy manifestacelatentní infekce Varicella Zostervirem (Ramsey-Hunt syndrom)


Otological Manifestations of Latent Infection with the Varicella ZosterVirus (Ramsey-Hunt Syndrome)

The authors summarize hitherto assembled knowledge on the manifestation of latentinfections with the Varicella Zoster virus. The paper presents some more recent views not only onthe pathophysiology but also on diagnostic methods and possible therapeutic strategies. Based ontheir own group of patients the authors draw attention to difficulties associoated with assessmentof the correct diagnosis. They discuss the results with those from other groups and pay detailedattention to affections of hearing and prognostic prerequisities for its restoration.

Key words:
Ramsey-Hunt’s syndrome, otological manifestations, diagnosis, treatment.


Autoři: J. Kluh;  M. Světlík;  P. Vrabec
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 1, pp. 17-20.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři shrnují dosavadní poznatky o problematice manifestace latentní infekce viremVaricella Zoster. Sdělení obsahuje některé novější pohledy nejen na patofyziologii, ale i dia-gnostické metody a možnosti léčebné strategie. Na vlastním souboru nemocných s tímto postiženímukazují obtíže při stanovení správné diagnózy, výsledky diskutují se závěry jiných souborů, podrob-ně se věnují postižení sluchu a prognostickým předpokladům jeho opětovné restituce.

Klíčová slova:
Ramsey-Huntův syndrom, otologické projevy, diagnostika, léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se