Operační léčba orofaryngeálníchtumorů přesahujících na hrtan


Surgery of Oropharyngeal Tumours Penetrating to the Larynx

Introduction.
In surgery of large oropharyngeal tumours it is necessary in some casesto include the larynx or its part. The aim of the paper is to reveal the oncological results in thesetumours and the influence of such operations on the quality of life and to determine whether theseoperations are of benefit to the patient.Group of patients. In the period 1994 - 1999 254 patients were treated by surgery for oropharyngealcarcinoma. In nine cases the larynx was included together with oropharynx in the resection.Results. Healing was complicated in 4 cases, one patient died during the postoperative period ofcarotic haemorrhage. From six patients treated more than five years ago 50% survive. Five patientsof nine survive. Two of them complain of dysphagia, which in consistent with the whole group ofpatients surgically treated for oropharyngeal carcinoma.Conclusions. With regard to our results we conclude that surgery together with postoperativeradiation is the most effective treatment also in the group of patients with oropharyngeal tumoursspreading to the larynx. The survival in this sub-group is probably not worse than in patients witha similar sized tumour but without extension to the larynx. The quality of life of patients withoropharyngeal surgery and partial

Key words:
tumours of the oropharynx, penetration into larynx, surgical treatment, results.


Autoři: J. Klozar ;  J. Betka;  J. Kastner
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 1, pp. 3-5.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce je zhodnotit onkologické výsledky operační léčby tumorů orofaryngus šířením na hrtan, určit vliv těchto operací na kvalitu života a přispět k diskusi o indikacích těchtorozsáhlých výkonů. V letech 1994 až 1999 bylo operováno celkem 257 pacientů pro nádory orofaryn-gu. Z toho v devíti případech byl operovanou oblastí spolu s orofaryngem i hrtan. U čtyř pacientůbylo hojení rány komplikované, jeden pacient zemřel v pooperačním období na vykrvácení z větvenía. carotis. Ze šesti pacientů s dostatečným odstupem od operace přežívá 50 % více než pět let. Celkempět pacientů souboru žije. Domníváme se, že chirurgická léčba v kombinaci se zářením dává skupiněnemocných, kde se nádor orofaryngu šíří na hrtan, největší naději na vyléčení. Přežití u těchtopacientů pravděpodobně není horší než u pacientů s odpovídajícím rozsahem tumoru, ale bez šířenína hrtan. Pokud je na hrtanu vykonán parciální výkon, nedochází k významnému zhoršení kvalityživota nemocných oproti pacientům s operací pouze v orofaryngu.

Klíčová slova:
nádory orofaryngu, prorůstání do hrtanu, chirurgická léčba, výsledky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se