Incidence duplicitních zhoubnýchnádorů v ORL oblasti a jejich možnáetiopatogeneze


Incidence of Duplicities of Malignant Tumours in the ENT Area and their PossibleEtiopathogenesis

Tumours of the head and neck are among the most aggressive malignancies with a highincidence of metastases. Multiple tumours in patients with carcinoma in the ENT area influenceadversely the prognosis. From a group of 61 patients with tumours in the area of head and neck fivedeveloped secondarily a primary duplicit tumour in another part of the body. The submitted paperdeals with an analysis of the development of duplicities of tumours in ENT patients in particularfrom the etiopathogenetic aspect.With regard to the high incidence of multiple tumours in patients with tumours in the ENT area itis important to keep this fact in mind during diagnosis and to use an active approach to the detectionof secondarily primary tumours, in particular in the rea of the lungs.

Key words:
tumours of head and neck, duplicities, etiopathogenesis.


Autoři: L. Jeřábek
Působiště autorů: ORL odd., Vítkovická nemocnice, Ostrava - Vítkovice
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 1, pp. 5-9.
Kategorie: Články

Souhrn

Nádory hlavy a krku patří mezi nejvíce agresivní malignity s vysokou incidenci zakládánímetastáz. Vícečetné nádory u pacientů s karcinomem v ORL oblasti mají vliv na prognózu, která jenepříznivě ovlivněna. V souboru 61 pacientů s nádorovým onemocněním v oblasti hlavy a krku seu pěti z těchto nemocných vyvinul sekundárně primární duplicitní tumor v jiné části těla. Práce sezabývá analýzou vývoje duplicit nádorů u ORL pacientů zejména z hlediska etiopatogenetického.Vzhledem k vysoké incidenci vícečetných nádorů u pacientů s tumory v ORL oblasti je nutné na tutoskutečnost v rámci diagnostiky pamatovat a přistupovat aktivně k detekci sekundárně primárníchnádorů, a to zvláště v oblasti plic.

Klíčová slova:
nádory hlavy a krku, duplicity, etiopatogeneze.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se