Cefixim v léčbě recidivujícícha protrahovaných sinusitid


Cefixime in the Treatment of Relapsing and Protracted Sinusitis

The authors describe theire experience with the use of cefixime, an oral cephalosporinof the third generation in relapsing and protracted sinusitis. The group of patients comprised 17adults and five children the majority of which was treated with several antibiotics before cefiximeadministration. The pathogenetic microbial agent was found only in four patients: Klebsiellaoxytoca, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. In the remainder the cultivationform the punctate was negative or contained a so-called physiological flora - most frequently Str.viridans. In none of the cases Staphylococcus aureus was detected as the etiological agent, whichis resistant to cefixime. The mean period of cefixim treatment was eight days, treatment wassuccessful in 100%. In case of putrid empyemas of the maxillary sinuses and odontogenic sinusitisa combination of cefixim with general and local treatment with metronidazole proved very useful.The assembled findings make it possible to recommend cefixim as an effective antibiotic for thetreatment of refractory or relapsing sinusitis caused by sensitive microorganisms.

Key words:
cefixim, protracted and relapsing sinusitis, bacteriological findings.


Autoři: J. Valvoda;  M. Hroboň
Působiště autorů: Otorinolaryngologické odd. VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 1, pp. 32-37.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři popisují svoje zkušenosti s využitím cefiximu, perorálního cefalosporinu třetígenerace, u recidivujících a protrahovaných sinusitid. Soubor pacientů tvořilo 17 dospělých a pětdětí, z nichž většina byla před podáním cefiximu léčena několika antibiotiky. Patogenní mikrobiálníagens bylo zjištěno jen u čtyř pacientů, a to Klebsiella oxytoca, Streptococcus pneumoniae a Haemop-hillus influenzae. V ostatních případech byla kultivace z punktátů negativní nebo obsahovala tzv.fyziologickou flóru - nejčastěji Str. viridans. V žádném případě nebyl jako etiologické agens proká-zán zlatý stafylokok, na který je cefixim neúčinný. Průměrná doba léčby cefiximem byla osm dní,úspěšnost léčby 100%. V případě putridním empyémů čelistních dutin a odontogenních sinusitid sevelmi osvědčila kombinace cefiximu s celkovou a lokální léčbou metronidazolem. Získané poznatkyumožňují doporučit cefixim jako účinné antibiotikum pro léčbu úporných nebo recidivujícíchsinusitid vyvolaných citlivými mikroby.

Klíčová slova:
cefixim, protrahované a recidivující sinusitidy, bakteriologické nálezy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se