Výsledky sanačnícha rekonstrukčních výkonůu chronických epitympálních zánětůve vztahu k tubární funkci


Results of Sanitary and Reconstruction Procedures in Epitympanic Inflam-mations in Relation to Tubal Function

In a group of 39 patients with epitympanic chronic inflammation the results of thepreoperative tympanometric examination by Valsalva™s and Toynbee™s tests were followed up withregard to the ratio of different types of sanitary reconstruction operations and peroperativefindings. For assessment of the functional results the authors compared the preoperative andpostoperative audiometric findings.The investigation revealed within the framework of systematic tympanometric preoperative exa-mination in epitympanic otitis 74% tubal obstructions. Despite this adverse functional finding thetympanoossiculoplasty was performed in one stage and was successful as far as improvement orpreservation of the auditory threshold at the preoperative level in 73% of the patients. A largepercentage of tubal obstructions during the preoperative examination does not correlate with theclinical finding and proves inaccurate in epitympanic inflammations. From the prognostic aspectepitympanic otitis with a cholesteatoma and in tubal obstructions have the greatest chance whilethe chance is lowest in suppurative epitympanic otitis. It is expedient to complete the reconstructionoperation after sanitation in epitympanic inflammations in one stage also in case of tubal obstruc-tion.

Key words:
epitympanic chronic inflammations, tubal functions, tympanoplasty.


Autoři: L. Jeřábek;  J. Mrázek
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FNsP, Ostrava, přednosta doc. MUDr. J. Mrázek, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 1, pp. 36-38.
Kategorie: Články

Souhrn

V souboru 39 nemocných s epitympanálním chronickým zánětem byly sledovány výsledkypředoperačního tympanometrického vyšetření testy dle Valsalva a Toynbee, zastoupení jednotli-vých druhů sanačně rekonstrukčních výkonů a peroperační nálezy. Pro stanovení funkčního vý-sledku byly srovnávány předoperační a pooperační audiometrické nálezy.Šetření prokázalo v rámci systematického tympanometrického předoperačního vyšetření u epitym-panálních otitid v 74 % tubární obstrukci. Přes tento nepříznivý funkční nález byla tympanoosiku-loplastika provedená v jedné době úspěšná ve smyslu zlepšení nebo zachování prahu sluchu napředoperační úrovni u 73 % případů. Vysoké procento tubární obstrukce při předoperačním vyšet-ření nekoreluje s klinickým nálezem a ukazuje se u epitympanálních zánětů jako nepřesné. Z prog-nostického hlediska mají největší šanci na úspěch epitympanální otitidy s cholesteatomemi u tubárních obstrukcí, nejmenší šance na úspěch je u hnisavých epitympanálních otitid. Vykonánírekonstrukční operace po sanačním výkonu u epitympanálních zánětů v jedné době i při tubárníobstrukci je účelné.

Klíčová slova:
epitympanální chronické záněty, tubární funkce, tympanoplastika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se