Léčba alergické rinitidy topickýmisteroidy


Treatment of Allergic Rhinitis by Topical Steroids

The author focuses his attention on the pathogenesis of allergic rhinitis and basicprinciples of treatment of this very frequent disease which is closely related to other organs anddiseases. The author mentions different groups of drugs used in clinical practice for the treatmentof allergic rhinitis with the explanation of the mechanism of their effect. Special attention is devotedto topically applied glucocorticosteroids, i.e. the most effective group of drugs, and their comparisonwith other drugs used in patients with allergic rhinitis.

Key words:
allergic rhinitis, epidemiology, pathogenesis, therapy, topical glucocorticosteroids.


Autoři: J. Chlumský
Působiště autorů: Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Marel, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 1, pp. 15-18.
Kategorie: Články

Souhrn

Autor se v článku zaměřuje na patogenezi alergické rinitidy a na základní principy léčbytohoto velmi rozšířeného onemocnění, které má úzký vztah k dalším orgánům a onemocněním. Jsouuvedeny jednotlivé lékové skupiny používané v klinické praxi k léčbě alergické rinitidy s vysvětle-ním mechanismu jejich účinku. Zvláštní pozornost je věnována topicky aplikovaným glukokorti-kosteroidům, jako nejúčinnější lékové skupině, a jejich srovnání s ostatními lékovými volbamiu pacientů s alergickou rinitidou.

Klíčová slova:
alergická rinitida, epidemiologie, patogeneze, terapie, topické glukokortikos-teroidy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se