Indikace k tonzilektomii


Indications for Tonsillectomy

The authors analyzed retrospectively 1889 case-records of patients who were indicatedfor tonsillectomy in 1985 - 1995. Most frequently the patients were indicated on accunt of chronictonsillitis, 1446 patients, i.e. 77.6%. The diagnosis of chronic tonsillitis was related to the Pittsburghstudy and met essentially its criteria. From the number of 1446 patients in 422 patients the indicationwas influenced by the presence of another disease, such as arthralgia, paratonsillar abscess in thehistory, skin diseases, chronic fatigue syndrome, arthritis, foetor ex ore, gynaecological disease,ophthalmological complications, immunodeficiency, haematological disease, sacroillitis, proctoco-litis. In 340 patients unilateral TE was performed on account of a paratonsillar abscess, in 16 becauseof suspected malignity, in 61 children unilateral TE on account of hypertrophy of the palatine tonsilsand in six instances because of a processus styloideus elongatus, where TE made the access to theparapharyngeal space possible.

Key words:
tonsillectomy, indications for surgery, chronic tonsillitis.


Autoři: B. Lischkeová;  P. Klimák;  J. Astl;  J. Betka
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 1, pp. 22-25.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři retrospektivně zpracovali 1889 chorobopisů nemocných, kteří byli indikovánik tonzilektomii v letech 1985-1995. Nejčastěji byli nemocní indikováni pro chronickou tonzilitidu,a to v 1446 případech, tj. v 77,6 %. Diagnóza chronické tonzilitidy byla vztahována k Pittsburgskéstudii a splňovala v podstatě její kritéria. Z počtu 1446 nemocných byla u 442 nemocných indikaceovlivněna přítomností dalšího onemocnění, jako jsou artralgie, paratonsilární absces v anamnéze,kožní onemocnění, chronický únavový syndrom, artritida, foetor ex ore, gynekologická onemocnění,oční komplikace, imunodeficience, hematologická onemocnění, sakroiliitida, proktokolitida. U 340nemocných byla provedena jednostranná TE pro paratonzilární absces, u 16 pro podezření z malig-nity, u 61 dětí jednostranná TE pro hypertrofii patrových tonzil a v šesti případech pro procesusstyloideus elongatus, kde umožnila přístup do parafaryngeálního prostoru.

Klíčová slova:
tonzilektomie, indikace k výkonu, chronická tonzilitida.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se