Spontánní netraumatická nosnílikvorea


Spontaneous Non-traumatic Nasal Liquorrhoea

In the introduction the authors deal with nasal liquorrhoea in general, with itsdiagnosis and treatment. The main part in the diagnosis of nasal liquorrhoea is played by X-rayexamination, CT cisternography. This is followed by the case-record of a 53-year-old female patientwith a three-month spontaneous non-traumatic liquorrhoea. The fistula was closed using a neuro-surgical intradural approach.

Key words:
spontaneous nasal liquorrhoea, beta 2 transferrin, CT cisternography, intra/extra-dural plastic operation.


Autoři: J. Lukáš;  L. Špelina *;  V. Beneš **;  M. Hroboň
Působiště autorů: Otorinolaryngologické oddělení VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Hroboň, CSc. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Daneš, CSc. *Neurochirurgická klinika 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. V. Beneš, DrSc. **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 1, pp. 41-44.
Kategorie: Články

Souhrn

V úvodní části článku se autoři zabývají obecně nazální likvoreou, její diagnostikoua léčbou. Hlavní roli v diagnostice nazální likvorei hraje rentgenologické vyšetření, CT cisternogra-fie. Následuje kazuistické sdělení o 53leté pacientce s třemi měsíci trvající spontánní netraumatic-kou likvoreou. Píštěl byla uzavřena z neurochirurgického intradurálního přístupu.

Klíčová slova:
spontánní, nazální likvorea, beta 2 transferin, CT cisternografie, intra/extra-durální plastika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se