Mykotická infekce - možná příčinaneúspěchu chirurgické léčbymaxilární sinusitidy


Mycotic Infections - the Possible Cause of Failure of SurgicalTreatment of Maxillary Sinusitis

The authors analyzed retrospectively a group of 77 adult patients (112 maxillarysinuses) treated by functional endoscopic sinus surgery (FESS) on account of chronic maxillarysinusitis. The group did not include patients with nasal polyposis. In 6 patients of this groupan unilateral revision was indicated on account of persisting symptoms of inflammation in theremainder the fenestra was patent and thus the cause of the persisting inflammation was not poorventilation nor inadequate drainage of the sinuses. In three patients a revision of FESS wasperformed, in another three a combined approach was used involving endoscopy and sinotomy. Inthree patients a mycotic infection was deetected. The diagnosis of mycotic infection was establishedin two patients by cultivation, in one patient histologically. In another patient the diagnosis ofmycosis was very probable. He had a typical surgical finding of lumpy dark secretion in themaxillary sinus and a CT image corresponding to mycotic sinusitis. In that patient the mycosis wasnot confirmed by cultivation nor by histological examination. In two patients mycotic infectionswas not suspected.

Key words:
functional endoscopic sinus surgery, revision, maxillary sinusitis, fungal sinusitis,mycetoma


Autoři: Z. Kuchynková;  J. Betka;  V. Mandys *
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, katedra otolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Hlavův I. patologicko-anatomický ústav 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. V. Mandys, CSc.Ústav ex *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 1, pp. 11-14.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři retrospektivně zpracovali soubor 77 dospělých nemocných (112 maxilárních dutin)léčených funkční endoskopickou chirurgií dutin (FESS) pro chronickou maxilární sinusitidu.V souboru nebyli nemocní s nosní polypózou. U šesti nemocných z tohoto souboru byla indikovánajednostranná revizní operace pro přetrvávající známky zánětu v maxilární dutině. Pouze u dvou zešesti nemocných byla obturovaná supraturbinální fenestra do maxilární dutiny, u ostatních bylafenestra volná, takže příčinou přetrvávajícího zánětu nebyla špatná ventilace ani nedostatečnádrenáž dutiny. U tří nemocných byla provedena revizní operace FESS, u dalších tří kombinovanýpřístup endoskopicky a sinotomií. U tří nemocných byla prokázána mykotická infekce. Diagnózamykotické infekce byla stanovena ve dvou případech kultivačně, v jednom případě histologicky.U dalšího nemocného byla diagnóza mykózy velmi pravděpodobná. Měl charakteristický operačnínález hrudkovitého tmavšího sekretu v maxilární dutině a CT obraz odpovídající mykotické sinu-sitidě. U tohoto nemocného ale mykóza nebyla potvrzena ani kultivačně, ani histologicky. U dvounemocných nebylo žádné podezření na mykotickou infekci.

Klíčová slova:
funkční endoskopická chirurgie dutin, reoperace, zánět maxilární dutiny,mykotická infekce dutiny.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se