Časné výsledky po rekonstrukcistředouší chrupavkou


Early Results after Reconstruction of the Middle Ear by Cartilage

The authors present a group of 84 tympanoplasties where cartilage with theperichondrium was used - in simple myringoplasties as well as in tympanoplasties with reconstruc-tion of the chain of ossicles. The authors use cartilage from the ear lobe or trag either in the formof palisades or is an islet-shaped perichondrocartilaginous graft. The advantage of this graft, ascompared with a fascial one, is better resistance, slighter subsequent formation of retractionpockets and perforations. The disadvantage is sometimes a smaller auditory gain.The authors present early postoperative results. Half a year after operation in 76 patients (90.5%)a closed middle ear cavity with an intact ear drum developed (so-called isdry early). Social hearingwas achieved after operation in patients of group W I in 96% (as compared with 72% beforeoperation), in group W III in 73% (before surgery in 53%), in the total number in 80% patients and60% before surgery.

Key words:
tympanoplasty, cartilage with perichondrium, palisade technique, islet-shaped graft.


Autoři: R. Lenert;  P. Komínek ;  P. Vantuch
Působiště autorů: Otorinolaryngologické oddělení Nemocnice Frýdek-Místek, primář MUDr. P. Komínek
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 1, pp. 32-35.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři prezentují soubor 84 tympanoplastik, u kterých byla používána chrupavkas perichondriem, a to jak u prostých myringoplastik, tak i u tympanoplastik s rekonstrukcí řetězukůstek. Autoři používají chrupavku z boltce nebo z tragu buď ve formě palisád nebo jako ostrůvko-vitý perichondrochrupavčitý transplantát. Výhodou tohoto štěpu oproti fasciovému je lepší odol-nost, menší tvorba retrakčních kapes a perforací v delším časovém odstupu. Nevýhodou ale býváněkdy menší sluchový zisk.Autoři prezentují časné pooperační výsledky. Půl roku po operaci došlo u 76 pacientů (90,5 %)k vytvoření uzavřené středoušní dutiny s celistvým bubínkem (k tzv. “suchému uchu”). Sociálníhosluchu bylo dosaženo pooperačně u pacientů skupiny W I v 96 % (oproti 72 % předoperačně),u skupiny W III v 73 % (předoperačně 53 %), celkově u 80 % pacientů (předoperačně 60 %).

Klíčová slova:
tympanoplastika, chrupavka s perichondriem, palisádová technika, ostrůvkovitýtransplantát.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se