Léčba kontaktních granulomů hrtanu


Treatment of Contact Granulomas of the Larynx

Contact (pyogenic) granuloma of the larynx is a relatively rare but stubborn disease.Elucidation of the etiological factor of their development is of basic importance for the treatmentof contact granulomas. From this aspect granulomas are divided into hyperfunctional, peptic,postuntibational and idiopathic granulomas. Based on the evaluation of treatment of their owngroup of patients and data in the literature the authors recommend patterns of treatment modifiedfor each of the above mentioned groups.

Key words:
contact (pyogenic) granuloma of the larynx, gastrooesophageal reflux, directlaryngoscopy


Autoři: M. Světlík;  J. Betka;  M. Taudy;  P. Kasík;  J. Klozar
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Motol a 1. LF UK, Praha, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 2, pp. 71-76.
Kategorie: Články

Souhrn

Kontaktní (pyogenní) granulom hrtanu je poměrně vzácné, ale úporně recidivujícíonemocnění. Zásadní význam pro léčbu kontaktních granulomů má objasnění etiologického faktorujejich vzniku. Z tohoto hlediska se dělí na granulomy hyperfunkční, peptické, postintubační a idio-patické. Na základě hodnocení léčby vlastního souboru a literárních údajů jsou navržena schémataléčby, která jsou pro každou výše uvedenou skupinu modifikována.

Klíčová slova:
kontaktní (pyogenní) granulom laryngu, gastroezofageální reflux, direktní laryngoskopie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se