Otoakustické emise IV. EOAEu náhlých poruch sluchu


Otoacoustic Emissions IV. EOAE in Sudden Hearing Disorders.

EOAE were examined repeatedly in 18 patients with a sudden hearing loss at lowfrequencies due to Meniere’s disease or cochlear hydrops. It was revealed that EOAE could berecorded at the time of the attack in 14 patients. TEOEA were detectable particulary in the lowfrequency part of the spectrum (1-3 kHz). After recovery of hearing TEOAE remain unchanged orreach normal levels. DPOAE reach normal levels. A favourable prognostic value of positive TEOAEas regards normalization of hearing was not proved by statistical analysis. Nevertheless in none offour patients with negative emissions improvement of hearing was observed. The authors submit ahypothesis concerning association between the magnitude of hearing loss at 1000 Hz and thedetectability of TEOAE as well as restoration hearing. TEOAE were negative in 10 cases and DPOAEin 9 cases in the group of 10 patients with a sudden severe idiopathic hearing loss (ISHL). Reappearenceof DPOAE and TEOAE was observed in four patients with ISHL. EOAE do not contribute to the estimationof the prognosis in ISHL. However the restitution of EOAE after the improvement of hearing gives anevidence of reversible changes of an active non-linear mechanisms of the inner ear in ISHL.

Key words:
EOAE, sudden deafness, Meniere’s disease, prognostic use.


Autoři: J. Valvoda;  J. Betka;  T. Haas *
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Motol a 1. LF UK, Praha, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha, vedoucí prof. MUDr. Marek J., DrSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 2, pp. 100-105.
Kategorie: Články

Souhrn

EOAE byly vyšetřeny opakovaně u 18 pacientů s náhlou ztrátou sluchu v hlubokých frek-vencích na podkladě Meniérovy nemoci nebo kochleárního hydropsu. Bylo zjištěno, že EOAE bylyv období ataky výbavné u 14 pacientů, TEOAE především v nízkofrekvenční oblasti spektra (1-3kHz). Po normalizaci sluchu zůstávají TEOAE nezměněny nebo se normalizují, DPOAE se normali-zují. Příznivý prognostický význam pozitivních TEOAE ve smyslu normalizace sluchu nebyl statis-ticky prokázán. Nicméně ani u jednoho ze čtyř pacientů s negativními emisemi nedošlo ke zlepšenísluchu. Byla vyslovena hypotéza o souvislosti velikosti ztráty sluchu na 1000 Hz jak s výbavnostíTEOAE, tak s úpravou sluchu. U 10 pacientů s náhlou, těžkou idiopatickou kochleární poruchousluchu (ISHL) byly TEOAE v 10 a DPOAE v devíti případech negativní. U čtyř pacientů bylo pozo-rováno po úpravě sluchu znovuobjevení DPOAE i TEOAE. U ISHL EOAE nepřispívají ke stanoveníprognózy, jejich restituce po úpravě sluchu ale svědčí pro reverzibilní změny v oblasti aktivníchnelineárních mechanismů vnitřního ucha.

Klíčová slova:
EOAE, náhlá nedoslýchavost, Meniérova nemoc, prognostické využití.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se