Využití hydroxyapatitovýchimplantátů ve středoušní chirurgii:hutná keramika jako TORP, PORPa porézní keramika k rekonstrukcizadní stěny zvukovodu a výplnítrepanačních dutin (Část I.)


Use of Hydroxyapatite Implants in Surgery of theMiddle Ear: Compact Ceramics such as TORP, PORP and Porous Ceramics for Reconstruction ofthe Posterior Wall of the Auditory Meatus and for Filling Trepanation Cavities (Part 1)

In 1995 - 1996 at the ENT Clinic of the Faculty Hospital in Ostrava a total of 24 one-stageoperations of the middle ear were performed where for reconstruction of the chain of ossiclesprefabricates of hydroxyapatite were used (Ca10 (PO4)6(OH)2) with a porosity of 1.4% type PORP,TORP according to Wehrs and Grote and a grooved interponate to bridge the incudostapedial defectaccording to Applebaum. For reconstruction of the posterior wall of the auditory meatus and forfilling the trepanation cavities the authors used porous hydroxyapatite with a porosity of 20-30% inthe shape of a plate - a cone-shaped sector and prisms.In all instances of reconstruction of the chain of ossicles, posterior wall of the auditory meatus andobliteration of the trepanation defect anatomical incorporation occurred without rejection of theceramic material. Only in one instance in an infected medium the prosthesis and filling of thetrepanation defect were rejected after one month. Perforation of the tympanoplastic graft withoutrejection of the ceramic prosthesis type PORP occurred once when three months after surgerytympanometrically obstruction of the Eustachian tube was revealed. Compact as well as poroushydroxyapatite ceramics are easily processed, they are compatible in direct contact with the eardrum, contrary to other hitherto used alloplastic bioactive materials.

Key words:
chain of ossicles, hydroxyapatite, compact, porous, bioactive, reconstruction.


Autoři: J. Mrázek;  E. Mrázková;  Z. Hroudová;  Z. Strnad *
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie FNsP, Ostrava, přednosta doc. MUDr. J. Mrázek, CSc. LASAK, spol. s r. o. - laboratoř skla a keramiky, Praha, vedoucí doc. Ing. Z. Strnad, CSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 2, pp. 89-93.
Kategorie: Články

Souhrn

V letech 1995 - 1996 bylo na ORL klinice FN v Ostravě v jedné době provedeno celkem 24operací středouší, při kterých k rekonstrukci řetězu kůstek bylo použito prefabrikátů z hutnéhohydroxyapatitu (Ca10 (PO4)6(OH)2) o porozitě 1,4 % typu PORP, TORP dle Wehrse a Grotehoa žlábkového interponátů k překlenutí inkudostapediálního defektu dle Applebauma. K rekon-strukci zadní stěny zvukovodu a výplním trepanačních dutin byl použit porézní hydroxyapatito porozitě 20 - 30 % ve formě destičky - kuželovité výseče a hranolků.Ve všech případech rekonstrukce řetězu kůstek, zadní stěny zvukovodu i obliterace trepanačníhodefektu došlo k anatomickému vhojení bez vyloučení keramického materiálu. Pouze jedenkrát sev infikovaném terénu protézka a výplň trepanačního defektu vyloučily po jednom měsíci. K perfo-raci tympanoplastického štěpu bez vyloučení keramické náhrady typu PORP došlo jedenkrát, kdyv tříměsíčním odstupu od operační intervence byla tympanometricky prokázána obstrukce Eusta-chovy trubice. Hutná i porézní hydroxyapatitová keramika se ukázala jako dobře opracovatelná,kompatibilní v přímém kontaktu s bubínkem, na rozdíl od ostatních dosud používaných aloplastic-kých bioaktivních materiálů.

Klíčová slova:
řetěz kůstek, hydroxyapatit, hutný, porézní, bioaktivní, rekonstrukce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se